We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Zorg

Ieder kind is uniek. Het groeit op in een bepaalde omgeving en ontwikkelt zich in en door die omgeving. Per kind is die ontwikkeling verschillend. Het ene kind ontwikkelt zich sneller dan het andere kind, of op een andere manier.

Als een kind bij ons op school komt, volgen we de ontwikkeling zeer nauwkeurig. Als er stagnaties in de ontwikkeling optreden, bieden we hulp. Gaat de ontwikkeling bijzonder voorspoedig, dan bieden we extra leerstof aan. Blijkt het kind qua niveau ver boven het eind niveau van de jaargroep uit te stijgen, dan wordt er verdiepende of verbredende leerstof aangeboden. Ook komt het incidenteel voor dat een kind een jaargroep (klas) overslaat. Dit doen we altijd in overleg met de ouders, de leerkracht, de specialist (Hoog)begaafdheid en de Intern Begeleider (IB-er).

De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door de Intern Begleider. Zij bewaakt de uitvoering van de zorg: signalering, begeleiding, interne doorstroom, uitstroom en eventueel de verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs. Daarnaast ondersteunt en coacht de intern begeleider, de groepsleerkrachten.

Bij de inrichting van de leerlingenzorg werken we volgens de 1-zorgroute, waarbij de onderwijsbehoeften van kinderen, het doelgericht en opbrengstgericht werken centraal staan.
Ons beleid is erop gericht dat ons personeel op professionele wijze zorg kan bieden. Wij werken voortdurend aan de vergroting van onze deskundigheid.

De vakken rekenen, lezen en taal vormen de basis van ons onderwijs. Twee keer per jaar worden de kinderen, middels het Cito leerling-volgsysteem, getoetst op hun vorderingen binnen deze vakgebieden. Ook vult de groepsleerkracht ieder schooljaar voor uw kind een observatielijst in over zijn of haar sociaal-emotionele ontwikkeling.

Voor meer informatie ligt het schoolzorgprofiel op school ter inzage. U kunt het hier ook downloaden.