emailadres wachtwoord

Ziekmelding en bereikbaarheid

Ziekmelding en afwezigheid leerling
Indien uw kind ziek is, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk, telefonisch, aan de school doorgeven. Tel: 050-4094148

Heeft uw kind een andere afspraak waardoor het niet (op tijd) op school kan komen, zorg dan dat de leerkracht dit ruim van te voren weet. Probeer deze afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken.

Aanwezigheid en inloopspreekuur directie
Directeur Jan Migchelbrink en co√∂rdinator Hans Westerhof zijn afwisselend aanwezig op school. 
  • Cees: maandag, woensdag en donderdag
  • Hans: woensdag t/m vrijdag
Het inloopspreekuur is op elke woensdagochtend van 8.30 - 9.15 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Bij afwezigheid van de staf zijn de leerkrachten het aanspreekpunt.

Onze CPO-er (coördinator passend onderwijs) Harma Wolters werkt op maandag t/m donderdag op school.

E-mail
Minder dringende zaken kunnen ook via de e-mail gecommuniceerd worden, we nemen dan (indien gewenst) zo spoedig mogelijk contact met u op. Het e-mail adres hiervoor is directie.schuilingsoord@stichtingbaasis.nl