We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Visie/ missie

1. Identiteit: wie zijn wij?
Binnen onze zorgplicht en mogelijkheden is iedereen welkom op Obs Schuilingsoord. Wij willen daarmee een school zijn waar veel aandacht is voor samen leven, leren en werken. Daarmee wil de school een fundament leggen voor een samenleving waarin burgers op elkaar betrokken zijn. In onze school gaat het niet alleen om een respectvolle houding, maar ook om aandacht voor uiteenlopende maatschappelijke waarden en normen. We brengen kinderen daarmee in aanraking en dagen leerlingen uit te leren omgaan met deze verschillen. Het gaat er onder meer om, dat kinderen verscheidenheid leren respecteren. Iedereen is apart en uniek met zijn eigen talenten, samen zorgen we er in een veilige sfeer voor om al die talenten met veel passie verder te ontwikkelen! De school heeft een voorbeeldfunctie voor haar leerlingen en de ouders. Verschillen tussen mensen mogen er zijn en zijn een kenmerk van de samenleving waarin we leven.
 
2. De Missie: Hoe zien wij de opdracht van onze school?
Onderwijs is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke veranderingen en daarom wil basisschool Schuilingsoord een lerende organisatie zijn, die voortdurend werkt vanuit de vijf disciplines (persoonlijk meesterschap, gezamenlijke visie, team leren, mentale modellen en systeemdenken).
Dat betekent dat we vanuit een heldere visie op kinderen en onderwijs voortdurend aan het leren zijn van en met elkaar. We zien onze school als een organisatie die gericht is op het voeren van een goed onderwijskundig beleid en vanuit een open houding naar de (veranderende) omgeving. Samenwerking met en tussen leerkrachten, kinderen en ouders is daarbij voor ons erg belangrijk. Vernieuwing is voor ons geen doel op zich maar gericht op continue verbetering.Onze school is mede daarom een academische opleidingsschool, er vindt ontwikkeling plaats door onderzoek.
 
Wij vinden het belangrijk dat we kinderen voorbereiden op hun deelname in de maatschappij, op hun toekomst. Dit willen we doen vanuit veiligheid,omdat veiligheid een voorwaarde is voor leren. Alleen op deze wijze kunnen kinderen zich voorbereiden op hun toekomst. Onze school heeft daarbij zorg voor alle leerlingen.
Een kerntaak daarbij is, dat kinderen goede basisvaardigheden ontwikkelen op cognitief gebied. Aandacht voor cognitieve vaardigheden op het gebied van rekenen, taal en lezen zijn belangrijk omdat een kind deze vaardigheden na het verlaten van de school nodig heeft om te kunnen functioneren in de maatschappij. Onze school wil werken aan het ontwikkelen van de talenten, ieder op eigen niveau.
Ook het ontwikkelen op sociaal emotioneel gebied is een kerntaak van de school. Dit richt zich aan de ene kant op de persoonlijke ontwikkeling en aan de andere kant op de relatie met de omgeving. Belangrijk daarbij is dat kinderen leren reflecteren, dus analytisch, kritisch en creatief leren denken en dat zij leren samenwerken.
Tevens is er aandacht voor de “gezonde school”. Ruimte voor de natuur, buiten lessen, bewegen, sport en spel vinden wij een volgende kerntaak, evenals aandacht voor cultuur.  Breinonderzoek bewijst het grote belang van motorische ontwikkeling!
Omdat onze kinderen opgroeien in een digitale wereld, vinden wij aandacht voor sociale media en ICT- wijsheid belangrijk.
Wij willen dat kinderen kunnen participeren in de samenleving en wij proberen dan ook de genoemde aspecten in onderstaande paraplu in ons pedagogisch en didactisch handelen  te realiseren!
 
Belangrijk daarbij is voor ons dat wij werken vanuit nieuwsgierigheid! Kinderen zijn van nature verwonderd over de wereld om hun heen en wij willen dat vasthouden. Dat betekent dat wij ons onderwijs zo willen inrichten dat het boeit en raakt. Onderwijs dat boeiend is zal er mede toe bijdragen dat kinderen al hun talenten kunnen ontwikkelen en dat zij “het beste uit zichzelf halen!” Iedereen (het team, kinderen en ouders) zal, vanuit een moreel besef, daarom zijn steentje willen bijdragen!
 
3. Onze waarden: hoe wij willen handelen om onze missie en visie te realiseren.
Wij werken vanuit de volgende waarden: