We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Verlof

Wanneer u verlof voor uw kind(eren) wilt aanvragen, vult u hiervoor een formulier in. Download hier het verlofformulier.

Na inlevering op school zal de directie uw aanvraag beoordelen. Na beoordeling krijgt u het formulier retour. De uitkomst van de beoordeling vindt u dan op het formulier. De school bewaart een kopie.

Verlof buiten de vastgestelde vakantiedagen dat wordt opgenomen zonder dat er toestemming voor is verleend door de schoolleiding of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar, die proces-verbaal opmaakt.
Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens een reguliere schoolvakantie op vakantie te gaan, kan de directeur eenmaal per schooljaar vrij geven voor een extra vakantie van ten hoogste tien dagen. U dient wel een geldige werkgeversverklaring te overleggen en het verzoek minimaal acht weken van te voren in te dienen.
In deze bijlage kunt u meer informatie vinden.