We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Verkeersveilige School

Wij vinden het belangrijk dat op onze school ook aandacht is voor veilige deelname aan het verkeer.
Vanaf groep 5 werken we met de methode en verkeerskranten van Veilig Verkeer Nederland (VVN). De leerlingen van groep 7 nemen deel aan het landelijk verkeersexamen. In alle groepen zijn gedurende het jaar praktische activiteiten. 

Wij zijn in het bezit van het Drents Verkeersveiligheidslabel. Het DVL is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. 
Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. De werkgroep verkeer, die bestaat uit leerkrachten en ouders, geeft hier vorm en inhoud aan. 
Meer informatie over het DVL is te vinden op de website

Verkeerssituatie rondom school

We willen uw aandacht vragen voor de verkeersveiligheid rondom school, met name tijdens het brengen en halen. Aan de kant van de Westrup (kleuteringang) kan het op deze momenten druk zijn. Hierdoor kunnen er door langsrijdende auto's onveilige situaties ontstaan.

We willen u dan ook verzoeken om op dit punt als bestuurder extra alert te zijn en rekening te houden met andere ouders en leerlingen. Mocht u met de auto komen, dan kan deze geparkeerd worden in een parkeerhaven of bij de supermarkt. Dus niet bij de in- en uitgang van de school. Als gezonde school zien we natuurlijk graag dat kinderen zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school komen.