We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Speerpunten in het schooljaar 2020-2021

Elk schooljaar benoemt het schoolteam verbeterpunten die dat jaar aan de orde komen. Deze worden omschreven in het schooljaarplan. De onderwerpen kunnen voortkomen uit het schoolplan 2019-2023, door input van Stichting Baasis, maar ook door zaken die zich vanwege de actualiteit aandienen. Het schooljaarplan wordt besproken in het team en in de MR. De belangrijkste ontwikkelpunten voor het komende schooljaar zijn:
  • Missie, visie en kernwaarden opnieuw vaststellen 
  • Pedagogisch klimaat; implementatie van de nieuwe methode Kwink (i.p.v. Kiva) 
  • Zicht op ontwikkeling; komend schooljaar accent op technisch lezen 
  • Verdere ontwikkeling kwaliteitshandboek 
  • Schoolbrede afspraken om kwaliteit en rode lijn binnen de school te waarborgen 
  • Academische basisschool; nieuw leven inblazen 
  • Nieuwbouw; regelmatig ouderinfo over de ontwikkelingen