We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Speerpunten in het schooljaar 2020-2021

Elk schooljaar benoemt het schoolteam verbeterpunten die dat jaar aan de orde komen. Deze worden omschreven in het schooljaarplan. De onderwerpen kunnen voortkomen uit het schoolplan 2019-2023, door input van Stichting Baasis, maar ook door zaken die zich vanwege de actualiteit aandienen. Het schooljaarplan wordt besproken in het team en in de MR. De belangrijkste ontwikkelpunten voor het komende schooljaar zijn:
  • Scholing team in het kader van boeiend onderwijs in samenwerking met Stichting Natuurlijk Leren;
  • Kwaliteitshandboek en handboek handelingsgericht werken updaten en aanpassen;
  • Nieuwe huisvesting: overleg over de nieuwe school en aanbesteding;
  • Plan communicatie met ouders maken en uitvoeren;
  • Opstarten leerlingenraad;
  • Gezonde school: certificaat ‘gezonde voeding’ behalen;
  • Evaluatie invoering andere tijden;
  • Oriëntatie op en schrijven van het schoolplan 2019-2023.