emailadres wachtwoord

Oudervereniging

Naast de Medezeggenschapsraad functioneert op onze school de oudervereniging (OV). De OV heeft als doel ouders meer en effectiever bij het schoolgebeuren te betrekken. Ook is de OV nauw betrokken bij de organisatie van diverse activiteiten, (o.a. Sinterklaas, Kerst, schoolfeest, avondvierdaagse, laatste schooldag). Bij aanmelding van uw kind wordt u automatisch lid van de OV. De OV vraagt jaarlijks een vrijwillige financiƫle bijdrage van u als ouders. Deze gelden worden besteed aan de organisatie van de diverse, hierboven genoemde, activiteiten.
De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de zakelijke ouderavond, op deze avond worden ook nieuwe leden gekozen. Lijst OV leden:
Naam
Taak
Naam
Taak
Jelmer Dijkstra
Voorz.
Annette Arends
lid
Kaate Volkers
v.voorz.
Janneke Huyben
lid
Jack Steinfelder
Penn.
Alies Visser
lid
Joke Moesker
Secr.
Bert Joosten
lid
Rianke van der Ploeg
lid
Reinder Graansma
lid
Brenda Gerdes
lid
Saraya Bakker
lid
Fredrike Zwiers
lid
Els Dieleman-Caneel lid
 
Vanuit het team zijn twee leerkrachten bij de vergaderingen aanwezig.