We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Oudercontact

School en ouders zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Daarom verwachten wij van ouders dat zij hun kind ondersteunen en begeleiden bij schoolgerelateerde activiteiten. Wij zorgen er op onze beurt voor dat uw kind zich op school net zo veilig voelt als thuis.
In gesprek gaan en blijven met de ouders vinden wij erg belangrijk.We hebben daarom verschillende contactmomenten:

Informatieavonden

Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt er voor elke groep een informatieavond gehouden. Op deze avond geeft de groepsleerkracht uitleg over het onderwijsaanbod in deze groep. Ook worden dan in de groepen de groepsouders gekozen.

Oudergesprekken

Drie keer per jaar is er een 10-minutengesprek met de groepsleerkracht. In dit gesprek bespreken we de ontwikkeling van het kind. Deze gesprekken vinden volgens een rooster plaats. Als het nodig is kunnen ouders een afspraak maken voor een (uitgebreider) vervolggesprek.

Huisbezoeken
Kinderen vinden het vaak leuk als juf of meester eens op bezoek komt. Om u en uw kind te leren kennen maken de leerkrachten van de kleutergroepen een afspraak om bij u thuis op bezoek te komen. Tijdens dit bezoek maken we afspraken wanneer u kind in de groep kan komen wennen. De groepsleerkracht neemt contact met u op om een afspraak te maken. Als uw kind lang ziek is, bezoeken we hem/haar thuis of in het ziekenhuis.

Nieuwsbrief
Afhankelijk van de nieuwswaarde komt er een komt er een nieuwsbrief uit voor alle ouders. Hierin staat informatie over de school en ons onderwijs, aankondiging van activiteiten en verslagen van kinderen. De nieuwsitems staan ook altijd op onze website.