emailadres wachtwoord

Nieuwsbrief

Lees hier het laatste nieuws van Obs Schuilingsoord. U vindt hier tevens de nieuwsbrieven en bijlagen van dit schooljaar.

De eerste drie nieuwsbrieven zijn als PDF verstuurd. De inhoud van de andere nieuwsbrieven kunt u hieronder terugvinden.

Nieuwsbrief 3 - 5 oktober
Bijlage 1 - 5 oktober
Bijlage 2 - 5 oktober
Bijlage 3 - 5 oktober
Nieuwsbrief 2 - 21 september 
Bijlage 1 - 21 september
Bijlage 2 - 21 september
Nieuwsbrief 1 - 7 september
Nieuwsbrief 19 - 16 juli 2018
Bijlage 1 - 16 juli (taal spelletjes in de vakantie)
Bijlage 2 - 16 juli ( zomernieuwsbrief bibliotheek op school)
Nieuwsbrief 18 - 02 juli 2018
Nieuwsbrief 17 - 18 juni 2018
Nieuwsbrief 16 -  04 juni 2018

Inloggen op de website

12-12-2018
Zoals is aangegeven in de laatste nieuwsbrief (maandag 10 december) en in het item 'Sinterklaasfeest' hebben we de foto's van Sinterklaas op het besloten gedeelte van de website geplaatst. Deze is alleen toegankelijk voor de ouders van onze school. Vrijdag 7 december zijn de eerste uitnodigingen gestuurd, op woensdag 12 december hebben alle andere ouders een uitnodiging ontvangen om in te loggen op de website.

Mocht u geen e-mail hebben gehad (controleer ook even uw spam) dan kunt u dit bij Linda Mulder aangeven (l.mulder@stichtingbaasis.nl). 

Op dit besloten gedeelte van de website komen volgende week ook de foto's van het kerstcircuit en de kerstviering te staan.

Het schoolfruit van deze week

11-12-2018
Deze week krijgen de kinderen waspeen, mandarijn en appel.

Sinterklaasfeest

10-12-2018
Afgelopen woensdag was het eindelijk zover: Sinterklaas kwam op school. Alle kinderen, meesters, juffen en ouders hebben hem hartelijk onthaald op het schoolplein. Daarna kwam hij in alle klassen een kijkje nemen.

Er zijn natuurlijk ook foto's gemaakt! Deze staan op het besloten gedeelte van de website en zijn alleen toegankelijk met een inlogcode. Vrijdag 7 december hebben al een aantal ouders een e-mail gehad met een inlog voor dit gedeelte van de website. De e-mail kan in uw spam inbox terecht zijn gekomen.

Helaas is het nog niet gelukt om dit voor iedereen voor elkaar te krijgen. Achter de schermen wordt hard gewerkt, verwacht wordt dat iedereen voor vrijdag een mail heeft gekregen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website. 

'Sparen voor je school': actie van de Jumbo

10-12-2018
De eindstand voor de actie sparen voor je school was 6469 punten. Op dit moment is nog niet duidelijk welk geldbedrag voor de aanschaf van schoolmaterialen hier tegenover staat. De uitreiking van de prijzen is binnenkort en dan hoort u ook het eindbedrag van ons.
 

Kerst op Obs Schuilingsoord

10-12-2018
De sfeer van Sint is langzamerhand omgetoverd naar die van de gezellige Kersttijd. Met geweldige hulp van de OV staan er vanaf vandaag in alle groepen weer mooi versierde bomen. Ook de kinderen gaan weer knutselen en hun klas versieren. In de gangen kunnen we ook genieten van de diverse versieringen en prachtige tekeningen. Er vinden in de laatste week voor Kerst allerlei activiteiten plaats.Op dinsdag 18 december a.s. houden we in alle groepen een kerst knutselcircuit. In de bijlage vindt u nadere informatie en een opgave mogelijkheid. Er worden o.a. kerststukjes en andere versierselen gemaakt.Op donderdag 20 december, van 16.45-18.30 uur, nemen alle kinderen, meesters en juffen weer deel aan het sfeervolle en gezellige kerstdiner.De veelal zelfgemaakte gerechten worden onder het genot van een muzikaal optreden, een kerstverhaal of liedjes opgepeuzeld. In de bijlage vindt u nadere informatie. Beide brieven in de bijlage, gaan vandaag ook met de kinderen mee naar huis.
Tijdens het kerstdiner kunnen alle ouders/verzorgers van 17.00-18.30 uur als vanouds terecht in het 'kerstcafé' in het speellokaal voor een hapje en een drankje.

Basketbaltoernooi groep 7 en 8 geslaagd

07-12-2018
Groep 7 en 8 speelden afgelopen vrijdag het basketballtoernooi. Groep 7 werd 2x eerste en 1x derde. Groep 8 werd 1x eerste en 1x op doelsaldo tweede. Juf Vanessa en meester Dennis renden van hot naar her om de teams aan te moedigen. Het was een geslaagde, sportieve ochtend.

MR verkiezingen

03-12-2018
Vorige week was de sluitingsdatum voor de verkiezingen van de vacante plek in de oudergeleding van de MR. Na telling bleken de meeste stemmen 77% te zijn uitgebracht op uitgebracht op Arjen Jongstra. Conform het reglement betekent dit dat Arjen in aanmerking komt voor deelname in de oudergeleding van de MR. Tijdens de zakelijke ouderavond is Arjen voorgedragen en geïntroduceerd bij de aanwezige ouders. De MR bestaat vanaf nu uit de volgende personen:
Naam
Functie
Peter Scholtens
Voorzitter
Oudergeleding
Melissande Pinzon
Secretaris
Oudergeleding
Arjen JongstraOudergeleding
Marja Kolen
Lid
Personeelsgeleding
Agnes Naber
Lid
Personeelsgeleding
Esther Janssen
Lid
Personeelsgeleding

Tussenevaluatie middagopvang

03-12-2018
Zoals u weet, werken we sinds het begin van dit schooljaar met andere schooltijden. Tussen de middag (12.00-13.00 uur) maken we gebruik van de inzet van een aantal pedagogisch medewerkers van SKID. Zij houden dan toezicht op de groepen kinderen gedurende die periode.
Het is van belang om deze nieuwe situatie regelmatig te evalueren met alle betrokken ‘partijen’. Afgelopen week heeft er daarom een overleg plaatsgevonden tussen medewerkers van SKID (in hun rol als pedagogisch medewerkers tijdens de middagpauzes) en onze school.

We zijn blij om te mogen constateren dat de samenwerking met de daarbij horende afspraken goed verloopt. Door een goede planning van de pauzetijden kan SKID voldoende medewerkers inzetten om het een en ander goed te begeleiden. Ondanks dat hebben we toch enkele verbeterpunten doorgevoerd. Hieronder volgt een korte opsomming:
- vanaf deze week dragen de medewerkers een oranje hesje om daarmee hun zichtbaarheid voor de kinderen te vergroten.
- de pedagogisch medewerkers voeren een actieve vorm van toezicht uit om de kinderen te stimuleren om met elkaar te spelen.
- bij eventuele kleine ‘opstootjes’ begeleiden de medewerkers de kinderen actief met als doelstelling om hen te ondersteunen bij het zelf leren oplossen van de situatie. Waar nodig vindt een overdracht plaats tussen de begeleider en de leerkracht.
- om ervoor te zorgen dat alles goed blijft verlopen, zorgen de leerkrachten en de kinderen er samen voor dat ze op het juiste tijdstip naar buiten of naar binnen gaan. Daarmee voorkomen we ‘drukte’ bij de deuren en in de gangen.

Door samen te werken en regelmatig met elkaar te overleggen, zorgen we ervoor dat de kinderen een fijne pauzetijd hebben.

Denkgewoonte 2: ‘Ik denk eerst na’

30-11-2018
Op onze school willen we kinderen ondersteunen en motiveren om ‘intelligent gedrag’ te ontwikkelen. Daarbij staat elke maand een andere denkgewoonte centraal. Ouders kunnen hierbij ook een bijdrage leveren. Hieronder de tips die ook op de website van www.denkgewoonten.nl te vinden zijn.

Tips
  1. Stimuleer je kind om eerst na te denken voordat hij/zij iets doet of zegt.
  2. Bedenk een activiteit voor je kind, zoals het tekenen van een gebouw, het bakken van koekjes of het bedenken van een speurtocht.
  3. Bespreek meerdere oplossingen of manieren van werken voordat je kind aan de slag gaat.
  4. Maak samen met je kind een actieplan. Waar begin je mee? Welke stap komt er dan? Kan het ook anders?
  5. Verzamel samen met je kind eerst alle informatie die nodig is, voordat hij/zij aan de slag gaat.
  6. Blijf zelf rustig en kalm. Laat zien dat je tijd neemt om even na te denken.
  7. Als je zelf ergens over nadenkt, vertel hierover. Zeg dat je nu nadenkt en vertel wat je denkt.
 

Informatieavond 'boeiend onderwijs' geslaagd

29-11-2018
Vanuit de gedachte dat onze school een lerende organisatie is die zich blijvend wil doorontwikkelen, zijn we een samenwerking aangegaan met stichting ‘Natuurlijk Leren’. Medewerker en specialist Arsene Francot (zie foto) bezoekt onze school dit schooljaar een aantal dagen om scholing te verzorgen en groepsbezoeken (met aanvullende coaching) af te leggen. Daarnaast is Arsene ook bereid om  ouderinformatieavonden te begeleiden. 
Afgelopen dinsdag 27 november jl. was er voor de ouders en leerkrachten van onze school zo’n informatieavond georganiseerd. Een 70-tal personen heeft gebruik gemaakt van de uitnodiging.
Arsene verzorgde een inleiding over de uitgangspunten van ‘boeiend onderwijs’. Belangrijke thema’s daarbij zijn: breinkennis, samenhang, denkgewoonten, samenwerken, meervoudige intelligentie, five minds, betekenisvol en veilige omgeving. 
Nadat de aanwezigen zelf konden aangeven wat ze belangrijke taken vinden voor een school (zie afbeelding hieronder), nam Arsene ons mee in enkele van de hierboven genoemde thema’s.
Breinkennis: uit recent onderzoek blijkt dat ons brein werkt in spinnenwebben en woordvelden in plaats van waslijstjes. Onze hersenen worden gestimuleerd door uitdaging en betekenisvolle situaties. Diezelfde hersenen ontwikkelen zich het beste in samenspel met andere hersenen (samenwerking met anderen). Hersenen werken eigenlijk net als spieren: “Use it or lose it….”.Daarnaast wordt het ook steeds duidelijker dat stress en onveiligheid belemmerend werken voor de ontwikkeling van onze hersenen. 
De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Arsene: “Hoe kunnen wij als schoolorganisaties kinderen die zijn geboren in 2008, worden opgeleid in 2018 en wellicht gaan werken in 2028 in een beroep dat we nog niet eens kennen, ondersteunen en begeleiden?" Het antwoord daarop is niet eenvoudig, maar de uitgangspunten en basiselementen vanuit het gedachtegoed van het concept 'boeiend onderwijs’ bieden ons zeer bruikbare tools om daar samen een antwoord op te geven. 
We kijken terug op een zeer inspirerende avond die menigeen aan te denken heeft gezet…..
We bedanken Arsene voor zijn zeer aanstekelijke en motiverende presentatie.
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten, bezoek dan eens de website: www.natuurlijkleren.org.