emailadres wachtwoord

Nieuwsbrief

Lees hier het laatste nieuws van Obs Schuilingsoord. U vindt hier tevens de nieuwsbrieven en bijlagen van dit schooljaar.

De eerste drie nieuwsbrieven zijn als PDF verstuurd. De inhoud van de andere nieuwsbrieven kunt u hieronder terugvinden.

Nieuwsbrief 3 - 5 oktober
Bijlage 1 - 5 oktober
Bijlage 2 - 5 oktober
Bijlage 3 - 5 oktober
Nieuwsbrief 2 - 21 september 
Bijlage 1 - 21 september
Bijlage 2 - 21 september
Nieuwsbrief 1 - 7 september
Nieuwsbrief 19 - 16 juli 2018
Bijlage 1 - 16 juli (taal spelletjes in de vakantie)
Bijlage 2 - 16 juli ( zomernieuwsbrief bibliotheek op school)
Nieuwsbrief 18 - 02 juli 2018
Nieuwsbrief 17 - 18 juni 2018
Nieuwsbrief 16 -  04 juni 2018

Uitslag Kangoeroewedstrijd

13-06-2019
Op donderdag 21 maart heeft onze school weer meegedaan aan de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd, dit is een rekenwedstrijd. Hieraan hebben dit jaar 116.500 kinderen in Nederland deelgenomen, waaronder 44 kinderen van onze school. De uitslag liet even op zich wachten, maar het is inmiddels bekend. De winnaars zijn:
Groep 3: Anne-Fleur
Groep 4: Sacha
Groep 5/6: Wes
Groep 7/8: Laurent

De schoolwinnaar is Wes, hij had de hoogste score van allemaal! Alle deelnemers hebben een Mirror-cube en een Kangoeroespecial gekregen. De winnaars hebben nog extra prijzen ontvangen.
 
 

Vanuit de directie

09-06-2019

Beste ouders/verzorgers,
 
In de vorige nieuwsbrief hebt u een bijdrage kunnen lezen van de voorzitter van onze medezeggenschapsraad. In de medezeggenschapsraad hebben we afgesproken om enkele relevante zaken met elkaar goed te bespreken en samen vast te stellen. Daarna kan er dan naar alle ouders informatie verstrekt worden.

Ouders vragen ons regelmatig hoe ver we zijn met de groepssamenstelling en groepsbezetting voor het volgende schooljaar. Hiervoor is intern nogal wat overleg noodzakelijk geweest en daarnaast overleg en afstemming met het schoolbestuur. Er is een daling van het aantal kinderen geweest. Dat betekent dat ook de personeelsformatie een herberekening vereist. Overleg met het schoolbestuur is noodzakelijk, omdat we toch het maximale aantal groepen (inclusief de Plusklas) willen formeren.
Als team zijn we er nu bijna uit. De bemensing (leerkrachten) vraagt nogal wat reken- en puzzelwerk. Daar leggen we de nu laatste hand aan in een klein werkgroepje. Zodra we de schoolorganisatie voor het volgend schooljaar gereed hebben, leggen we het geheel eerst voor aan de medezeggenschapsraad. De personeelsgeleding heeft instemmingsrecht en de oudergeleding adviesrecht. We gaan hier heel zorgvuldig mee om en zullen u informeren zodra alle afgesproken stappen zijn genomen.
We begrijpen dat deze informatie op een laat moment bij u terecht komt, maar we willen het maximale aantal groepen en de juiste bemensing realiseren. Dit in het belang van het onderwijs op de school.

Ik wens u namens het team een hele fijne Pinksteren toe.
 
Jan Migchelbrink

Interim directeur

Schoolfotograaf

08-06-2019
 
Op dinsdag 11 juni en woensdag 12 juni komt de schoolfotograaf. U ontvangt een paar weken na het fotograferen een persoonlijk wachtwoord met code waarmee u via internet de schoolfoto's van uw kind kunt bestellen.
 
Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van te maken, zodat de inlogcode en wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt.
 
De leerlingen mogen dit jaar zelf kiezen met welk attribuut ze op de foto gaan.
De keuze bestaat uit een bal, een skateboard of een bloem.
 
We maken per leerling 2-3 foto’s.
Uiteraard zal 1 van de foto’s ook een portretuitsnede betreffen zonder attribuut. Verder worden er twee vlotte foto’s gemaakt met attribuut.
 
Op de foto ziet u de achtergrond van dit jaar.
 

Opknappen plein

07-06-2019
Voordat het zover is en we allemaal van de zomervakantie gaan genieten hebben we nog een ‘opknappen schoolplein’ actie gepland staan.
 
Wanneer: zaterdag 15 juni a.s.
Tijdstip: vanaf 09:30 uur
 
Hiervoor hebben we nog hulp nodig van ouders. Het is niet erg als je niet de hele ochtend kunt helpen. Ook een uurtje hulp is welkom!
Wil je een bijdrage leveren aan een opgeknapt plein?
Stuur dan een bericht naar ov.schuilingsoord@stichtingbaasis.nl 

Pleinfeest

04-06-2019
Het duurt niet lang meer en dan kunnen we met elkaar genieten van het pleinfeest!
Voor degenen die het nog niet in de agenda hebben staan:
 
Wanneer: vrijdag 28 juni a.s.
Tijdstip: 16:00 tot 19:00 uur
 
De kaartverkoop zal zijn op:
Woensdag 19 juni om 14:00 uur
Vrijdag 21 juni om 12:00 uur en om 14:00 uur
Woensdag 26 juni om 14:00 uur
 
Kosten per kaartje: € 3,50
 
Om deze dag tot een groot succes te maken hebben we jullie hulp nodig.
  • Ben jij of ken jij iemand die graag zou willen helpen met schminken?
  • Lijkt het je leuk om (een uurtje) als ‘kaasmeisje’ rond te lopen? (Hollands pak wordt geregeld)
  • Wil je helpen bij een van de spelletjes?
Laat het een van de OV leden weten of stuur een bericht naar; ov.schuilingsoord@stichtingbaasis.nl
 
Het thema is HOLLAND, dus kom allemaal verkleed!

Parkeren om en bij de school

02-06-2019
Tijdens het brengen en halen van de kinderen, is het in de directe omgeving van de school een drukte van belang.
We doen nogmaals een beroep op iedereen die in de auto komt, zodanig te parkeren dat de veiligheid niet in het geding komt.
Daarnaast willen we u vragen om bij het parkeren rekening te houden met de omwonenden van de school. Het is misschien een klein eindje lopen, maar bij de Coop is een grote parkeerplaats waar u de auto veilig en goed kunt parkeren.

Enquête schoolfruit

01-06-2019
In de afgelopen periode heeft de school meegedaan aan het project 'Schoolfruit'.
De werkgroep Gezonde School nodigt u uit om een enquête in te vullen. Klik hier.

Afscheid

16-05-2019
Beste ouders,

Na heel veel jaren met heel veel plezier te hebben gewerkt op obs Schuilingsoord, gaan wij met ingang van het nieuwe schooljaar een nieuwe toekomst tegemoet.

Dit betekent dat wij stoppen met lesgeven en starten met wat de toekomst ons zal brengen.

Wij willen jullie bedanken voor de fijne samenwerking en wij wensen jullie en jullie kinderen het allerbeste voor de toekomst.
 
Hartelijke groet,
Klazien Vegter
Margriet Vegter


Bericht vanuit de MR t.a.v. voorbereidingen volgend schooljaar

16-05-2019
Hoewel het misschien nog ver weg lijkt zijn we als MR al weer druk bezig met het nieuwe schooljaar. Altijd gevoelige onderwerpen daarbij zijn het budget voor het aantal docenten en onderwijsassistenten (formatieplan) en groepsindeling voor het nieuwe schooljaar. De ontwikkelingen van het huidige school jaar (afwezigheid van een schooldirecteur, krimpend leerlingenbestand, onrust in een aantal groepen) en de ervaringen van vorig jaar, zorgen ervoor dat het vaststellen van het formatieplan dit jaar een zeer uitdagende legpuzzel is geworden. Gegeven die context hebben we als MR ervoor gekozen om te gaan voor: 
1) Rust en zorgvuldigheid: We weten dat er veel behoefte is aan duidelijkheid aangaande de groepsindeling voor volgend jaar onder ouders, toch willen we de interim-directeur de tijd geven om de juiste financiële uitgangssituatie voor de formatie vast te stellen i.s.m. Stichting Baasis. Parallel hieraan wordt binnen het schoolteam zorgvuldig gekeken naar de afwegingen aangaande de groepsindeling voor het volgend schooljaar en ook dit vraagt tijd. 

2) Stabiliteit: De afgelopen jaren wordt OBS Schuilingsoord gekenmerkt door een groot verloop in het schoolteam. Door de krimp van het leerlingaantal liggen er potentieel nieuwe uitdagingen voor de formatie op de loer. Als MR hebben we aangegeven dat stabiliteit in samenstelling van het schoolteam van belang is om te kunnen blijven bouwen aan de kwaliteit van het onderwijs op OBS Schuilingsoord. 
Op dit moment zijn er nog geen definitieve keuzes gemaakt qua formatie dan wel groepsindeling. Begin 2e helft van juni zitten we opnieuw met de directeur om tafel om stappen te zetten in het vaststellen van de formatie en groepsindeling. Na dit overleg volgt opnieuw een update in deze nieuwsbrief.  

Afsluiting scoor een boek

15-05-2019
Afgelopen weken hebben we de groepen 5 en 5/6 veel boeken gelezen, omdat we een project 'scoor een boek hadden'. Als we een boek uit hadden mochten we een sticker plakken.14 mei hadden we de afsluiting, we hadden een circuit met allemaal spelletjes zoals: basketbal, in een goal scoren en een woord met hesjes maken. Er kwam ook iemand die goed kon voetballen, hij deed allemaal trucjes met de bal. Bij elk spel kon je punten verdienen, we speelden namelijk tegen andere scholen van stichting Baasis. Groep 5/6 had zo goed samen gespeeld dat we hadden gewonnen! We kregen een bal met een handtekening van FC Groningen-speler Michael Breij!

Groetjes Sofie, Dewi en Jolein