We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbrief

Lees hier het laatste nieuws van Obs Schuilingsoord. U vindt hier tevens de nieuwsbrieven en bijlagen van dit schooljaar.

Thuisonderwijs

15-01-2021
We zijn nu twee weken samen het online onderwijs vorm aan het geven. Alle complimenten aan jullie als ouders en/of begeleiders die thuis hard aan het werk zijn om de kinderen zo optimaal mogelijk te begeleiden. Het valt niet altijd mee om -veelal- naast je eigen baan ook nog voor juf of meester te spelen. 
Vergeet niet om hier ook van te genieten! 

Jullie als ouders begeleiden de kinderen thuis zo goed als mogelijk en de leerkracht doet dat op afstand. We horen veel positieve reacties, maar hopen ook dat mensen hun stem laten horen als zaken niet goed lopen, als er vragen zijn of als er hulp nodig is.

Onderwijs is naast kennisoverdracht ook een sociale gebeurtenis en de sociale interactie wordt gemist door iedereen!
Het team van obs Schuilingsoord hoopt van harte dat we de kinderen binnen afzienbare tijd weer op school mogen verwelkomen.

Nieuwe lesstof

15-01-2021
De afgelopen weken hebben wij ervoor gekozen om de lesstof te herhalen. Hier was binnen onze planning ruimte voor.
Nu we langer dicht blijven hebben we in overleg met het team besloten om vanaf maandag 19 januari weer nieuwe lesstof aan te gaan bieden. Dit doen wij middels instructiefilmpjes en waar nodig meer online begeleiding in Teams. Hoe dit er per groep uitziet krijgt u van de leerkracht via de wekelijkse mail te horen.


Noodopvang

15-01-2021
Dankzij de inzet van onze stagiaires en leerkrachten kunnen we de noodopvang organiseren. Zoals u in het nieuws kunt lezen, wordt er veel gebruik gemaakt van de opvang in scholen en loopt dit in sommige gevallen over. Wij kunnen vooralsnog concluderen dat ‘onze ouders’ een weloverwogen beslissing maken en eerst een andere oplossing zoeken, voordat een beroep op de opvang wordt gedaan. Dank hiervoor! 

Hierdoor is het huidige aantal leerlingen in de opvang voor ons (nog) beheersbaar en kunnen de leerkrachten zich richten op het geven van online onderwijs. We willen dit graag zo houden. Mocht u toch een beroep op de noodopvang willen doen, dan kan dit worden aangevraagd bij meester Robert (directie.schuilingsoord@stichtingbaasis.nl). 

Margedag en toetsen

15-01-2021
De komende periode staat er een margedag (vrijdag 5 februari) gepland. Deze komt te vervallen. Zodra we weer fysiek naar school kunnen, willen we de tijd zoveel mogelijk benutten om de kinderen op school les te geven.

Eigenlijk zouden we gedurende deze weken de Cito toetsen afnemen. Dit lukt natuurlijk niet nu de leerlingen niet op school zijn. De gehele toetsperiode zal daarom doorgeschoven worden. 
Op het moment dat het duidelijk is wanneer we weer naar school kunnen, zal er een nieuwe planning worden gemaakt wat betreft de Cito toetsen. Ook zullen we met nieuwe data komen wat betreft de oudergesprekken. 

Anti-pestprotocol

15-01-2021
Zoals bekend gebruiken we sinds dit schooljaar een nieuwe methode voor sociaal emotionele vorming, genaamd Kwink. Als team hechten we veel belang aan een positief pedagogisch klimaat en vinden we het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten. 
In dit kader hebben we ook een nieuw anti-pestprotocol opgesteld. Dit is inmiddels besproken in het team en afgelopen week heeft ook de MR hiermee ingestemd. het protocol is bijgevoegd als bijlage bij deze nieuwsbrief, maar is ook te vinden op de website (Praktisch --> Anti-pestprotocol).

Belang van lezen

15-01-2021
Alle kinderen hebben vanuit de schoolbieb een boek mee naar huis gekregen. Is dit boek inmiddels uit, dan kan er natuurlijk onderling altijd geruild worden.

Wist u overigens dat er nog steeds boeken bij de bibliotheek Zuidlaren geleend kunnen worden? Afhalen en inleveren van boeken is mogelijk.
Iedere dag minimaal een half uur lezen is van cruciaal belang voor de leesontwikkeling van kinderen. In deze nieuwsbrief vindt u ook informatie over de bieb en andere tips om met plezier te blijven lezen.

Iedere dag een mooi verhaal!

07-01-2021
Iedere schooldag om 11.00 wordt er een voorleesverhaal gedeeld op onze Facebookpagina. Ga er lekker voor zitten en geniet mee van de grappige, spannende en 'levende' verhalen!

https://www.facebook.com/obsSchuilingsoord/

Nieuwsbrief - de bibliotheek op school

07-01-2021
Online hulp voor kinderen en ouders Op school lees je elke dag 15 minuten. Ook nu je niet naar school kunt gaan is het belangrijk dat je elke dag blijft lezen. Veel lezen zorgt er voor dat je beter wordt in taal maar is ook gewoon leuk!

Hier wat tips en hulp om je te helpen.
Lenen in de bibliotheek
Je kunt nu geen boeken lenen in de schoolbieb. Maar de gewone bieb is wel deels open. Je kunt daar gratis boeken reserveren en ophalen met je bibliotheekpas. www.bibliothekendrenthe.nl

De bibliotheek is er ook online De online bibliotheek is gewoon open! - Website van de bibliotheek  (bibliothekendrenthe.nl) Je kunt hier een luisterboek downloaden of een e-boek. Hiervoor moet je wel inloggen met je bibliotheekpas.

BibliotheekpasDeze is gratis tot 19 jaar. Nog geen lid? Hier kun je je kind inschrijven. Lid worden van de bibliotheek - Website van de bibliotheek

de Drentse Kinderjury (voor groep 7/8) In februari start de Drentse Kinderjury. Je kunt nu alvast beginnen met lezen. Deze boeken van de Drentse kinderjury zijn er ook als e-book. What the H@ck! van Maria Genova (ook als luisterboek). Mijn moeder kookt soep van tafelpoten van Aefke ten Hagen

Andere tips van de bibliotheek Wil je nog meer digitaal (voor)lezen? Ga naar de (voor-)leesgids voor een totaal overzicht van gratis digitale kinderboeken.


Kaartenactie tegen eenzaamheid

18-12-2020
Maandag en dinsdag zijn de leerlingen op school hard bezig geweest om mooie kerstkaarten te maken. Deze zouden op de laatst schooldag voor de kerstvakantie worden overhandigd door een aantal leerlingen aan de bewoners van woonzorgcentrum de Mozaïek. Hiermee deden wij mee aan een kaartenactie tegen eenzaamheid, een mooi initiatief om in dit geval ouderen een hart onder de riem te steken. 

Meester Lars en de leerlingen van groep 4b zouden de kaarten bezorgen en hadden hiervoor kerstliedjes ingeoefend om samen met de bewoners van de Mozaïek te zingen. Helaas kon dit wegens de nieuwe Coronavoorschriften niet doorgaan. De ongeveer 200 kaarten zijn uiteindelijk wel bezorgd en daarmee zijn alle kerstboodschappen van de kinderen wel overgebracht.  

Online onderwijs en noodopvang

16-12-2020
Afgelopen week werd duidelijk dat de scholen tot in ieder geval 18 januari gesloten zijn. Via de mail heeft u van de directie een brief ontvangen aangaande het niet doorgaan van de kerstactiviteiten, het online onderwijs en de noodopvang. Deze brief kunt u hier terugvinden. 

De kerstvakantie zal er dit jaar ook anders uitzien, veel activiteiten die anders leuk zijn om met kinderen te doen zijn helaas gesloten of niet mogelijk. In dit artikel vind u een opeenhoping van ideeën om tijdens de kerstvakantie of eventueel zelfs tijdens de thuiswerkperiode met de kinderen toe doen. Wie weet staat er iets leuks tussen, we willen hem in ieder geval graag delen. Het artikel is ook hier te vinden op internet. 

We willen iedereen in ieder geval hele fijne feestdagen en een gezond 2021 wensen!