emailadres wachtwoord

Nieuwsbrief

Lees hier het laatste nieuws van Obs Schuilingsoord. U vindt hier tevens de nieuwsbrieven en bijlagen van dit schooljaar.

De eerste drie nieuwsbrieven zijn als PDF verstuurd. De inhoud van de andere nieuwsbrieven kunt u hieronder terugvinden.

Nieuwsbrief 3 - 5 oktober
Bijlage 1 - 5 oktober
Bijlage 2 - 5 oktober
Bijlage 3 - 5 oktober
Nieuwsbrief 2 - 21 september 
Bijlage 1 - 21 september
Bijlage 2 - 21 september
Nieuwsbrief 1 - 7 september
Nieuwsbrief 19 - 16 juli 2018
Bijlage 1 - 16 juli (taal spelletjes in de vakantie)
Bijlage 2 - 16 juli ( zomernieuwsbrief bibliotheek op school)
Nieuwsbrief 18 - 02 juli 2018
Nieuwsbrief 17 - 18 juni 2018
Nieuwsbrief 16 -  04 juni 2018

Vanuit de directie

11-10-2019
De herfst is nu echt begonnen. Er valt veel blad op het plein en de regen zorgt ervoor dat er regelmatig plassen water op het plein staan. We hebben de putten maar weer eens laten doorspuiten.

De kinderboekenweek is vanochtend afgesloten met een “inloopochtend” voor de ouders. Er was erg veel belangstelling voor hetgeen de kinderen gemaakt hadden. Een compliment voor de organisatoren is op zijn plaats!
Op deze dag hebben de groepen 6 en 7 hun voorleeswedstrijd afgesloten. De groepen 1 tot en met 5 hebben een tekenwedstrijd gehouden. De winnaars zijn vanmorgen in het speellokaal bekend gemaakt.

De Zuidlaardermarkt staat op het punt van beginnen. We hopen dat alle bezoekers beter weer treffen. We wensen ieder in Zuidlaren veel plezier tijdens de markt.

Op dinsdag 15 oktober en woensdag 16 oktober hebben we twee marge dagen gepland. Op dinsdag kan iedereen de markt bezoeken en op woensdag heeft het team een onderwijskundige studiedag. Na de lunchpauze zullen ook de andere openbare scholen uit Zuidlaren bij ons “aanschuiven”.

De werving en selectie voor de nieuwe directeur is toe aan de tweede fase. Binnenkort zal er met de geselecteerde kandidaten een tweede gesprek volgen. Naast een directeur voor obs Schuilingsoord, wordt er ook een nieuwe directeur geworven voor obs de Schuthoek en odbs de Zuid-Wester. Omdat er uiteraard ook leerkrachten in de benoemingsadviescommissie zitten, zal er volgende week vrijdag in sommige groepen weer een vervanger aanwezig zijn.

Nu de dagen weer korter worden en het langer donker is, staat de jaarlijkse fietsencontrole voor de groepen 5 t/m 8 staat weer gepland. Op maandagochtend 28 oktober komt een aantal vrijwilligers van VVN op school om de controle uit te voeren. Er wordt o.a. gekeken naar de verlichting en de remmen. In de komende week zullen de leerkrachten van de betreffende groepen aandacht besteden aan waar een veilige fiets aan voldoet. We vragen u als ouders om ook thuis aandacht te vragen voor dit onderwerp. Om de controle zo effectief mogelijk te laten zijn, willen we u vragen uw kinderen op die dag op de fiets naar school te laten komen.

Staking onderwijs op 6 november? Wellicht heeft u in het nieuws gehoord dat er plannen zijn om op woensdag 6 november een stakingsdag te gaan organiseren. Zo gauw we meer weten over de staking en de eventuele consequenties ervan voor die dag, zullen we u daarvan op de hoogte brengen.

Regelmatig komen er verzoeken binnen voor het aanvragen van verlof in verband met een artsenbezoek of een andere afspraak onder schooltijd. We willen u vragen om deze verzoeken zo vroeg mogelijk in te leveren bij de leerkracht of de coördinator. De collega’s kunnen er dan rekening mee houden dat uw kind op dat moment even niet in de groep is en indien mogelijk het programma voor uw kind aanpassen.  

Voorstelling Trash in de Kimme

10-10-2019
Donderdag 10 oktober, op de dag van de duurzaamheid, zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 naar de Kimme geweest om de voorstelling Trash bij te wonen, aangeboden door de gemeente Tynaarlo voor alle schoolkinderen van groep 5 t/m 8 binnen de gemeente.

Het was een humoristische, super interactieve voorstelling met aan het eind een hele gave percussieshow met alle kinderen. Goed gedaan!

Schoolshirtjes

09-10-2019
Binnenkort staan er verschillende sportactiviteiten op het programma! Leuk, maar het is nog leuker als we in een shirt van Schuilingsoord kunnen laten zien hoe sportief we zijn! Nu komen we nog wel eens shirts te kort.. Mochten jullie thuis nog Schuilingsoord-shirts hebben liggen? Breng ze dan zo snel mogelijk terug naar de leerkracht! Alvast bedankt!

Kinderboekenweek in de bibliotheek Zuidlaren

07-10-2019
We vieren in onze bibliotheek de Kinderboekenweek!

Op 12 oktober is er van alles te doen in de bibliotheek. Kom spelletjes spelen, maak een zelfrijdend voertuig (8+) of doe mee met één van de andere toffe activiteiten!
Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van de bibliotheek. Deelname aan alle activiteiten is gratis.

Nieuws vanuit de directie

26-09-2019
We zijn inmiddels al weer vijf weken flink aan het werk in school. Ieder zit op zijn of haar plek en de sfeer in school is goed.

Volgende week begint de Kinderboekenweek 2019. Het thema is: Reis mee! Op woensdag 2 oktober vindt de opening plaats op het schoolplein. Er is een leuk en interessant programma gemaakt door een voorbereidings-duo.  Juf Tiena en meester Lars, bedankt voor jullie werk.

In de komende weken zal het werving- en selectietraject voor de nieuwe directeur de tweede fase ingaan. De brieven worden door de commissies gelezen. Er is een selectiecommissie en een adviescommissie ingericht.  Kandidaten worden uitgenodigd en er zullen dan gesprekken volgen.
De informatie- en inloopavonden zijn goed bezocht. De beide groepen 3 sluiten de rij op dinsdag aanstaande.

We wijzen u er alvast op dat er in de komende periode enkele margedagen zijn ingepland:
- dinsdag 15 oktober: Zuidlaardermarkt. De kinderen zijn de hele dag vrij.
- woensdag 16 oktober: studiedag. De kinderen zijn de hele dag vrij.

EU-Schoolfruit, hulpouders gezocht

25-09-2019
Ook dit schooljaar doet onze school weer mee aan het project ‘EU-Schoolfruit’. Van oktober 2019 t/m april 2020 krijgen de kinderen gratis drie porties fruit per week op school.
Met EU-Schoolfruit leren de kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! Binnenkort zullen we meer informatie aan u geven, maar wilt u alvast meer weten, ga dan naar de website van EU-schoolfruit.

We zoeken (net als vorig schooljaar) een aantal ouders om het fruit per klas uit te tellen + eventueel het schillen/snijden van het groente of fruit (dit zal 10 a 15 min in beslag nemen, afhankelijk van de groente of fruit soort).
Het project loopt van week 46 (29 oktober) tot week 16 (19 april), 20 weken lang 3 stuks groente of fruit. 
Aanmelden kan bij meester Mathijs. (m.hoster@stichtingbaasis.nl). Graag vermelden welke dag je kunt helpen: dinsdag/ woensdag/ donderdag of vrijdag. Eén dag zal wegvallen, afhankelijk of het fruit op maandag of dinsdag geleverd gaat worden. 

Hier kunt u nog een leuk filmpje vinden.

Kinderboekenweek 2019

24-09-2019
De Kinderboekenweek komt dan eindelijk dichterbij! Het thema is dit jaar Reis mee!. In dit thema staan voertuigen centraal. De Kinderboekenweek wordt op woensdag 2 oktober om 8:30 geopend op het grote plein. Iedere klas wordt ondergedompeld in een thema. Welk thema bij welke klas hoort, wordt duidelijk tijdens de opening.

Op vrijdag 11 oktober wordt de Kinderboekenweek afgesloten. Vanaf 8:20 tot 9:00 bent u welkom om met uw kind(eren) door de verschillende klassen te wandelen en te kijken hoe de kinderen gewerkt hebben aan de verschillende thema's. 

Nieuws vanuit de directie

12-09-2019
Beste ouders/verzorgers,

We zijn inmiddels al weer een aantal weken flink aan het werk op school. We zijn begonnen met nogal wat problematiek rondom ICT. Je merkt dan meteen hoe afhankelijk we zijn geworden van het gebruik van onze computers en de software. Gelukkig hebben alle leerkrachten zich goed kunnen redden in de groepen en zijn de lessen gegeven.

De vacature voor directeur is inmiddels geplaatst. De vacature is ook te zien op de site van de Stichting Baasis. De benoemingsadviescommissie zal zich binnenkort gaan buigen over de binnengekomen reacties en daarna gesprekken gaan voeren. Uiteraard gebeurt dit vertrouwelijk, d.w.z. dat de leden van de selectiecommissie en van de adviescommissie niet over de procedure en de kandidaten met anderen zullen spreken. Uiteindelijk zal de directeur-bestuurder van de Stichting Baasis de nieuwe directeur benoemen en dit aan allen kenbaar maken.

De interim opdracht zal eindigen op het moment dat de nieuwe directeur gaat starten. Uiteraard zal er een uitvoerige overdracht zijn.

We hebben een collega van mij gevraagd om eens een weekje “mee te lopen” op de school en alle klassen te bezoeken. Jolanda Wewerinke zal volgende week al op school aanwezig zijn. Na afloop van haar bezoeken en gesprekken met de leerkrachten en wellicht een aantal leerlingen zal zij het team adviseren welke pedagogische en didactische aspecten in de komende jaren een nog betere afstemming behoeven. We zullen dan een aantal activiteiten op teamniveau opnemen in het beleidsplan 2019-2023. In de afgelopen jaren zijn een aantal collega’s vertrokken en zijn er een aantal nieuwe collega’s gekomen. Het is dan verstandig om als schoolteam het onderwijs in de school goed in beeld te hebben en plannen voor de toekomst te maken. Het team kan dan, onder leiding van de nieuwe directeur, voortvarend aan het werk.

Jan Migchelbrink, Hans Westerhof

Nieuws over 9 ¾

12-09-2019

Deze week is 9 ¾ weer gestart. Sinds vorig schooljaar is 9 ¾ een bovenschoolse voorziening van Stichting Baasis. Dit houdt in dat de Stichting de klas bekostigt en dat de klas naast leerlingen van obs Schuilingsoord, ook open staat voor leerlingen van obs de Schuthoek en odbs De Zuid-Wester. De teams van deze 3 scholen krijgen op 16 oktober een gezamenlijk scholing SiDi PO, dit is een signaleringsinstrument voor (hoog)begaafdheid.

Dit jaar zijn er 3 veranderingen:
- Door het grote aantal kinderen in de groepen 5 en 6 die in aanmerking komen voor 9 ¾ , zijn er teveel kinderen om 1 groep van te maken. Dit betekent dat deze groep is opgesplitst en om de week i.p.v. elke week op donderdagochtend in 9 ¾ komt.
- De groep 7/8 krijgt op vrijdagochtend les, maar om de 3 weken gaat de les niet door. Op dat moment ga ik op klassenbezoek bij de leerlingen van 9 ¾ op de verschillende scholen en heb ik kindgesprekken en gesprekken met de leerkrachten. We willen op deze manier meer verbinding krijgen tussen wat er in 9 ¾ gebeurt en wat er in de eigen klas gedaan wordt. De leerkrachten hebben inmiddels een rooster gekregen.
- De kinderen in 9 ¾ schrijven twee keer per jaar een kindrapport. Dit wordt opgenomen in hun rapport.

Doordat de harde schijf van de schoolcomputer is gecrasht, kon het Levelwerk voor de kinderen nog niet klaar gemaakt worden. De kinderen hebben al wel een Rekentijger gekregen. Inmiddels kan er weer geprint worden, ik zal proberen zo snel mogelijk het Levelwerk uit te delen.

Voor de ouders komt er nog een uitnodiging voor een informatieavond en voor de meeloopochtenden in 9 ¾.

Kinderboekenweek

12-09-2019
Over een paar weken is het zover... van 2 tot en met 13 oktober vieren wij de Kinderboekenweek! Het thema van dit jaar is... reis mee! Maar waar gaat de reis naartoe? Dat ontdekken we over een paar weken. We houden het nog even spannend