emailadres wachtwoord

Nieuwsbrief

Lees hier het laatste nieuws van Obs Schuilingsoord. U vindt hier tevens de nieuwsbrieven en bijlagen van dit schooljaar.

De eerste drie nieuwsbrieven zijn als PDF verstuurd. De inhoud van de andere nieuwsbrieven kunt u hieronder terugvinden.

Nieuwsbrief 3 - 5 oktober
Bijlage 1 - 5 oktober
Bijlage 2 - 5 oktober
Bijlage 3 - 5 oktober
Nieuwsbrief 2 - 21 september 
Bijlage 1 - 21 september
Bijlage 2 - 21 september
Nieuwsbrief 1 - 7 september
Nieuwsbrief 19 - 16 juli 2018
Bijlage 1 - 16 juli (taal spelletjes in de vakantie)
Bijlage 2 - 16 juli ( zomernieuwsbrief bibliotheek op school)
Nieuwsbrief 18 - 02 juli 2018
Nieuwsbrief 17 - 18 juni 2018
Nieuwsbrief 16 -  04 juni 2018

Onderwijsstaking 15 maart

15-02-2019
Als u op onderstaande link klikt, vindt u een brief van Stichting Baasis met betrekking tot de aangekondigde onderwijsstaking van 15 maart aanstaande.
Ook onze school doet mee met deze staking.

Brief Stichting Baasis

Activiteiten sport en cultuur

14-02-2019
In de bijlagen vindt u de flyer van sport - en cultuurpret voor de vierde periode  en de flyer voor de activiteiten in de voorjaarsvakantie.

Aanmelden voor de cursussen gaat via de website van sport- en cultuurpret: http://sport.tynaarlo.nl. Hier staat ook meer informatie over het cursusaanbod en de vakantieactiviteiten. 

Warme truiendag

11-02-2019
Wij doen dit jaar weer mee op vrijdag 15 februari!

Dat gaat simpel: de verwarming zetten we lager, we trekken een warme trui aan.
Hiermee besparen we gezellig en comfortabel 6% energie en dus 6% CO2 - per graad!

Dus...trek een heerlijke warme trui aan.
 

 

Pleinfeest 2019, vanuit de OV

08-02-2019
Het duurt nog even, maar voor je het weet is het zover: Pleinfeest 2019.
Alvast wat gegevens die handig zijn om te noteren: het pleinfeest zal gehouden worden op vrijdag 28 juni a.s. van 16:00 – 19:00 uur.
Het thema dit jaar is HOLLAND. Dus leef je uit en komt allen verkleed!
Veel succes en plezier alvast met de voorbereidingen.
 

Schoolfruit

05-02-2019
Aankomende week krijgen de kinderen: Sinaasappel, banaan en appel.

Ziekte leerkracht en geen vervanging

04-02-2019
Het is algemeen bekend dat de ziektevervanging van leerkrachten een groot probleem is. Vorige week zijn meerdere groepen kinderen bij andere scholen binnen Stichting Baasis naar huis gestuurd,omdat er geen vervanging mogelijk was. Ook vraagt het creativiteit en veroorzaakt het onrust en werkdruk bij directies en schoolteams. Het is niet voor niets dat de AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders) deze week haar leden heeft opgeroepen groepen niet te laten vervangen, als daar al een mogelijk voor zou zijn. Aan deze oproep hebben we geen gehoor gegeven, met kunst en vliegwerk hebben we vandaag de leerkracht van groep 8 weten te vervangen. Bij ziekte proberen we via het bemiddelingsbureau vervanging te regelen. Is er geen vervanging dan proberen we intern een oplossing te vinden (duo partners, stagiaires of vrije collega ’s inzetten). Binnen Stichting Baasis hebben we de afspraak dat groepen niet worden verdeeld over andere groepen. Dit zou namelijk betekenen dat kinderen weliswaar worden opgevangen, maar dat er ook in deze groepen geen sprake zou zijn van goed onderwijs. En juist dat is onze primaire taak!
Hoe communiceren we dat met de ouders als we weten dat er geen vervanging is? Allereerst proberen we u tijdig te informeren als dit mogelijk is. Als duidelijk is dat de leerkracht niet vervangen kan worden, zullen we u bij voorkeur de dag ervoor via de mail op de hoogte brengen. Komt de ziekmelding ’s ochtends en is er geen vervanging, dan zullen we u z.s.m. mailen en u ook proberen te contacten via de groepsouders. In sommige gevallen is het voorgaande niet mogelijk en kan het voorkomen dat we ouders bij aankomst op school vragen hun kind mee terug te nemen. Als kinderen zelfstandig naar school komen, zullen we ouders bellen. Mocht er geen contact mogelijk zijn met ouders of is opvang thuis een probleem, dan zullen we kinderen opvangen op school.

Ouderpanel

04-02-2019
Op onze school willen we een ouderpanel in het leven roepen. Een ouderpanel biedt ons de mogelijkheid op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een jaarlijks steeds wisselende groep ouders. In de bijlage vindt u meer informatie. Lijkt het u interessant om deel te nemen geef u dan op bij de directie!

Denkgewoonte 4: 'Ik bekijk het anders'

01-02-2019
De komende maand staat denkgewoonte 4, 'ik bekijk het anders' centraal. Het zal o.a. gaan over flexibel denken en het zoeken naar verbanden door in - en uitzoomen. Soms kan afstand nemen en 'er even boven gaan hangen' heel goed zijn.
Evenals de vorige keren kunnen ouders ook een bijdragen leveren. Hieronder de tips die ook op de website van www.denkgewoonten.nl te vinden zijn.
 
Tips
  1. Bespreek met elkaar dat je iets vanuit verschillende perspectieven kunt bekijken.
  2. Denk hardop over hoe het is om je te verplaatsen in iemand anders. Bijvoorbeeld: “Als ik dit bekijk vanuit het standpunt van de juf, dan denk ik … of: Als ik de juf was, dan zou ik …”
  3. Stimuleer je kind om nieuwe dingen te doen. Nieuwe dingen proberen stimuleert het flexibel denken.
  4. Als ouder heb je een voorbeeldrol. Doe daarom zelf ook nieuwe dingen en praat hierover.
  5. Bedenk alternatieven en bekijk meerdere opties.
  6. Doe (samen) iets wat je kind nog nooit heeft gedaan.

Schaatsen / alternatieve gymles

28-01-2019
Afgelopen week konden we volop genieten van echt winters weer. Vorst, sneeuw en ijs zorgden voor veel pret in en om school. De vakdocenten van Sport Tynaarlo (die uiteraard ook het ijs betraden) bedachten al gauw dat er een uitgelezen mogelijkheid ontstond om te gaan schaatsen op natuurijs. Op donderdag werden dus voor de groepen 7 en 8 de gymlessen vervangen door een ochtend schaatsen op de natuurijsbaan in Noordlaren. Groep 7 ging met de auto en de leerlingen van groep 8 pakte de fiets. Het ijs in Noordlaren lag er perfect bij en niet lang na aankomst waren de eerste leerlingen al hun rondjes aan het rijden. Er was een alternatieve Elfstedentocht uitgeschreven waarbij de leerlingen voor ieder geschaatst rondje een stempel ontvingen. De leerlingen die geen schaatsen hadden of niet wilde schaatsen, werden belast met het stempelen van de kaarten. Tussen de inspanningen door konden de kinderen een beker warme kwast en een banaan halen om de energievoorraad en de lichaamstemperatuur op peil te houden. Sommige leerlingen wisten een behoorlijk aantal rondjes te volbrengen, terwijl het voor anderen de eerste keer op de schaats was en het tempo dus iets lager lag. Ondanks een kleine communicatiestoornis verliep verder alles geweldig en heeft iedereen enorm genoten van deze alternatieve gymles.

Schoolfruit

28-01-2019
Het schoolfruit voor deze week.