We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Info corona en hybride onderwijs

Maatregelen en afspraken (per 29-11-21)We vragen alle ouders en bezoekers van onze school kennis te nemen van de meest recente maatregelen en adviezen die gelden op school. Deze zijn hier te vinden.

Informatie vanuit de rijksoverheid is hier te vinden.

Communicatie bij besmetting en adviezen GGD 
  • Een coronabesmetting van een leerling wordt door de ouders zo spoedig mogelijk gemeld bij de directie via schuilingsoord@stichtingbaasis.nl en bij de eigen leerkracht. 
  • Idem bij een coronabesmetting van een huisgenoot van een leerling, een medewerker of bezoeker.
  • De directie zorgt vervolgens voor communicatie/ informatie naar de direct betrokkenen. 
  • Adviezen van de GGD zijn leidend en moeten worden opgevolgd door ouders en school.
Als iedereen bovenstaande afspraken en maatregelen naleeft, dragen we allemaal ons steentje bij om de kans op besmettingen te verkleinen en daarmee de continuïteit op school te waarborgen.
Hartelijk dank. 

Beslisboom en uitleg (per 24-11-22)

We hanteren de beslisboom die ouders helpt om te bepalen wanneer hun kind naar school mag. Deze is nog van 24 december 2021, maar geldt op dit moment nog steeds. 

Belangrijke uitleg bij de beslisboom
Zeer dringend advies: Kinderen jonger dan 12 jaar met milde neusverkoudheid en een snottebel moeten eveneens thuisblijven en zich laten testen bij de GGD. Een negatieve zelftest geldt dan niet. Deze regel wordt binnenkort verplicht. gesteld door de overheid.

Hybride onderwijs of onderwijs op afstand (per 26-11-21) 
Als school hebben we afspraken gemaakt wat u van ons kunt verwachten indien uw kind of de hele klas in quarantaine (of lockdown) moet.

Ons doel is om in deze situaties binnen de mogelijkheden kwalitatief goed onderwijs te bieden. Er zijn twee situaties:

1. Hybride onderwijs; een gedeelte van de groep is op school en één of meerdere leerlingen van de groep zijn thuis wegens quarantaine. 
2. Onderwijs op afstand; de hele groep is thuis.

Voor beide situaties staat in de brief omschreven hoe wij hier vorm aan geven. 

Inloggen in MOO
Op school maken we gebruik van MOO (Mijn Onderwijs Online). Via MOO kom je bij de educatieve software en Teams dat we gebruiken bij hybride onderwijs en onderwijs op afstand. Dit is de uitleg van thuis inloggen op MOO.

Inloggen in Teams
We gebruiken op school Teams om onderwijs op afstand mogelijk te maken. Dit is de uitleg van thuis inloggen op Teams.

Privacy en Teams
Wanneer leerlingen en teamleden online gaan is het van belang om iedereen te wijzen op het protocol Privacy&Teams.