emailadres wachtwoord

Groep 7

Welkom op de pagina van groep 7 met juf Esther en juf Tiena! Wat leuk dat je even komt kijken bij ons in de klas. Op deze pagina is te zien waar wij de afgelopen tijd over gewerkt hebben.
Als we iets leuks of iets nieuws hebben geleerd, komt dat hier te staan.

Groepsnieuws

Waterdiertjes zoeken en bermplanten met groep 7

03-07-2019
Woensdag 3 juli is groep 7 naar de 2 watertjes gegaan om te kijken wat er leeft in het water en er om heen.

Groep 7 naar de biologische melkveehouderij

02-04-2019
Afgelopen maandag is groep 7 naar Onnen geweest om een kijkje te nemen op een biologische melkveehouderij. Ze kregen daar een rondleiding en er werd antwoord gegeven op de onbeantwoorde vragen van vrijdag j.l.. Uiteraard werd er ook geknuffeld.

Schaatsen / alternatieve gymles

28-01-2019
Afgelopen week konden we volop genieten van echt winters weer. Vorst, sneeuw en ijs zorgden voor veel pret in en om school. De vakdocenten van Sport Tynaarlo (die uiteraard ook het ijs betraden) bedachten al gauw dat er een uitgelezen mogelijkheid ontstond om te gaan schaatsen op natuurijs. Op donderdag werden dus voor de groepen 7 en 8 de gymlessen vervangen door een ochtend schaatsen op de natuurijsbaan in Noordlaren. Groep 7 ging met de auto en de leerlingen van groep 8 pakte de fiets. Het ijs in Noordlaren lag er perfect bij en niet lang na aankomst waren de eerste leerlingen al hun rondjes aan het rijden. Er was een alternatieve Elfstedentocht uitgeschreven waarbij de leerlingen voor ieder geschaatst rondje een stempel ontvingen. De leerlingen die geen schaatsen hadden of niet wilde schaatsen, werden belast met het stempelen van de kaarten. Tussen de inspanningen door konden de kinderen een beker warme kwast en een banaan halen om de energievoorraad en de lichaamstemperatuur op peil te houden. Sommige leerlingen wisten een behoorlijk aantal rondjes te volbrengen, terwijl het voor anderen de eerste keer op de schaats was en het tempo dus iets lager lag. Ondanks een kleine communicatiestoornis verliep verder alles geweldig en heeft iedereen enorm genoten van deze alternatieve gymles.

Opzet leerlingenraad Obs Schuilingsoord

24-01-2019
In het kader van Actief Burgerschap willen we op Obs Schuilingsoord een leerlingenraad gaan opzetten. Een leerlingenraad bestaat uit een groep leerlingen die gekozen zijn door de leerlingen en nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen op Obs Schuilingsoord. We hebben afgesproken om te gaan starten met een leerlingenraad bestaande uit 2 vertegenwoordigers uit groep 6, 2 uit groep 7 en 2 uit groep 8.

Waarom een leerlingenraad:
- we geven de leerlingen een stem;
- de kinderen maken kennis met democratische beginselen;
- betrokkenheid met school vergroten;
- medeverantwoordelijk voor schoolse zaken;
- laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
- bevorderen van actief burgerschap.

Vorige week heeft Hans Westerhof, als begeleider van de leerlingenraad, met de kinderen van de groepen 6 t/m 8 gesproken.Tijdens het groepsgesprek hebben ze kennis gemaakt met ‘de leerlingenraad’. Het is prettig om te ervaren dat de kinderen enthousiast reageerden; een flink aantal geeft aan zich verkiesbaar te willen stellen.
In de periode van 21 januari t/m 1 februari kunnen de kinderen zich verkiesbaar stellen en krijgen ze de gelegenheid om campagne te voeren. Na deze periode is bekend wie zich daadwerkelijk kandidaat heeft gesteld. De verkiezingen vinden vervolgens plaats op woensdag 6 februari.
Uiteraard zullen we de uitslag van de verkiezingen ook met u delen.

Verkeersexamen theorie en praktijk

17-01-2019

Het praktijk verkeersexamen voor groep 7 is dit jaar op 11 april. Het theoretisch examen is een week ervoor en wel donderdag 4 april.
Dit jaar hebben we geen ouders nodig om te posten. De routes zijn bekend.