emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Ziekte leerkracht en geen vervanging

maandag 4 februari 2019
door Cees Snitjer
Het is algemeen bekend dat de ziektevervanging van leerkrachten een groot probleem is. Vorige week zijn meerdere groepen kinderen bij andere scholen binnen Stichting Baasis naar huis gestuurd,omdat er geen vervanging mogelijk was. Ook vraagt het creativiteit en veroorzaakt het onrust en werkdruk bij directies en schoolteams. Het is niet voor niets dat de AVS (Algemene Vereniging van Schoolleiders) deze week haar leden heeft opgeroepen groepen niet te laten vervangen, als daar al een mogelijk voor zou zijn. Aan deze oproep hebben we geen gehoor gegeven, met kunst en vliegwerk hebben we vandaag de leerkracht van groep 8 weten te vervangen. Bij ziekte proberen we via het bemiddelingsbureau vervanging te regelen. Is er geen vervanging dan proberen we intern een oplossing te vinden (duo partners, stagiaires of vrije collega ’s inzetten). Binnen Stichting Baasis hebben we de afspraak dat groepen niet worden verdeeld over andere groepen. Dit zou namelijk betekenen dat kinderen weliswaar worden opgevangen, maar dat er ook in deze groepen geen sprake zou zijn van goed onderwijs. En juist dat is onze primaire taak!
Hoe communiceren we dat met de ouders als we weten dat er geen vervanging is? Allereerst proberen we u tijdig te informeren als dit mogelijk is. Als duidelijk is dat de leerkracht niet vervangen kan worden, zullen we u bij voorkeur de dag ervoor via de mail op de hoogte brengen. Komt de ziekmelding ’s ochtends en is er geen vervanging, dan zullen we u z.s.m. mailen en u ook proberen te contacten via de groepsouders. In sommige gevallen is het voorgaande niet mogelijk en kan het voorkomen dat we ouders bij aankomst op school vragen hun kind mee terug te nemen. Als kinderen zelfstandig naar school komen, zullen we ouders bellen. Mocht er geen contact mogelijk zijn met ouders of is opvang thuis een probleem, dan zullen we kinderen opvangen op school.