We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

We zijn weer begonnen

vrijdag 30 augustus 2019
door Hans Westerhof

We zijn weer begonnen
Maandag 26 augustus was het dan weer zover. De school is gestart en iedereen ging weer met frisse moed en uitgerust naar school. We kregen meteen met enkele zeer warme dagen te maken. De ventilatoren in de onderbouwgroepen draaiden weer volop. We hopen toch dat allen een fijne eerste week op school hebben gehad.
Vorige week zijn we als team al aan het werk geweest om de school en de klassen weer in orde te maken. Ook het eerste teamoverleg op vrijdag is geweest. Helaas bleek dat onze server ons in de steek had gelaten. Hieraan is door deskundigen “gesleuteld” maar helaas, hij heeft het definitief opgegeven. Met de Stichting Baasis en de firma Heutink is  spoedoverleg geweest. We gaan nu op korte termijn over naar Share Point. De firma Heutink zal hierin ondersteunen. Ook zullen we op korte termijn een nieuw administratiesysteem (ParnasSys) gaan invoeren.

Werving nieuwe directeur
De werving en selectie van de nieuwe directeur voor obs Schuilingsoord is in de voorbereidende fase. Er is deze week een benoemingsadviescommissie samengesteld. Hierin zitten vertegenwoordigers van het schoolbestuur, van het schoolteam en van de medezeggenschapsraad. We hebben ons beziggehouden met de concept-profielschets en de procedure. Op 7 september zal de vacature worden geplaatst in het Dagblad van het Noorden en op social media. Begin oktober zullen dan de gesprekken met kandidaten worden gevoerd. We hopen op enthousiaste reacties.

Parkeren bij de school
We willen u dringend vragen om uw auto te parkeren bij De Zwet als u uw kind(eren) met de auto  naar school brengt. We zien af en toe dat er gevaarlijke situaties ontstaan als er een andere plek gezocht wordt. De veiligheid van onze leerlingen staat voorop. Daarnaast vragen we u om hierbij rekening te houden met de direct omwonenden van de school.

Plusklas
Vanaf maandag 9 september zal de plusklas weer een start maken. Op korte termijn zullen de roosters bekend gemaakt worden. In oktober (op een nog nader te bepalen datum) wordt er een informatieavond gehouden voor de ouders van de deelnemende kinderen.

Informatie- en inloopavonden
Zoals u van ons gewend bent, organiseren we ook dit schooljaar weer informatieavonden voor de ouders. Hieronder volgt een overzicht van de data waarop ze zullen plaatsvinden:
- groepen 1/2: donderdag 5 september van 19.00 uur tot 20.00 uur.
- groepen 3a en 3b: dinsdag 1 oktober van 18.30 uur tot 19.30 uur.
- groepen 4 t/m 7: dinsdag 10 september van 18.00 uur tot 19.00 uur (zie toelichting)
- groep 8: woensdag 11 september van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Toelichting: voor de groepen 4 t/m 7 hebben we er dit schooljaar voor gekozen om een inloopavond te organiseren. U bent als ouders welkom om samen met de kinderen de klas te bezoeken. De kinderen wordend in de gelegenheid gesteld om aan u de materialen te laten zien en erover te vertellen. Daarnaast zijn de groepsleerkrachten aanwezig om uw vragen te beantwoorden.
 
We wensen alle kinderen, ouders en collega’s een goed en fijn schooljaar.

Namens team Schuilingsoord,

Hans Westerhof, coördinator
Jan Migchelbrink, interim directeur