emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Voortgang bouw nieuwe school

donderdag 20 december 2018
door Cees Snitjer

Vorig schooljaar hebben we u regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot de geplande nieuwbouw. Een ontwikkeling die in juni 2018 stagneerde nadat in een formeel overleg met de gemeente de mededeling werd gedaan dat de nieuwbouw pas kon plaatsvinden na de sloop van 'de Zwet'. Tot dat moment waren we altijd uitgegaan van bouw in de directe omgeving van de sporthal en dat de ontwikkeling gewoon kon doorgaan. Na een lange tijd van stilte waarin de verzamelde handtekeningen ('petitie behoud gymzaal') nog wel zijn aangeboden aan beide wethouders, is het overleg weer op gang gekomen. Er is op bestuurlijk niveau (wethouder de Graaf, Stichting Baasis, directie) en ook met een afvaardiging van de actiegroep (initiatiefnemers petitie) overleg geweest. Stichting Baasis heeft de gemeente gevraagd om spoed te maken met het aanwijzen van een bouwplek in de directe omgeving van de Zwet en de actiegroep is meegenomen in actuele ontwikkelingen met betrekking tot het accommodatiebeleid in Zuidlaren. In beide gevallen heeft de wethouder aangegeven serieus te willen onderzoeken of een sportaccommodatie in de directe omgeving van de nieuwe school mogelijk te maken is. De gemeente denkt hierover begin maart een uitspraak te kunnen doen. We houden u op de hoogte.