We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Vanuit de directie

zondag 9 juni 2019
door Linda Mulder

Beste ouders/verzorgers,
 
In de vorige nieuwsbrief hebt u een bijdrage kunnen lezen van de voorzitter van onze medezeggenschapsraad. In de medezeggenschapsraad hebben we afgesproken om enkele relevante zaken met elkaar goed te bespreken en samen vast te stellen. Daarna kan er dan naar alle ouders informatie verstrekt worden.

Ouders vragen ons regelmatig hoe ver we zijn met de groepssamenstelling en groepsbezetting voor het volgende schooljaar. Hiervoor is intern nogal wat overleg noodzakelijk geweest en daarnaast overleg en afstemming met het schoolbestuur. Er is een daling van het aantal kinderen geweest. Dat betekent dat ook de personeelsformatie een herberekening vereist. Overleg met het schoolbestuur is noodzakelijk, omdat we toch het maximale aantal groepen (inclusief de Plusklas) willen formeren.
Als team zijn we er nu bijna uit. De bemensing (leerkrachten) vraagt nogal wat reken- en puzzelwerk. Daar leggen we de nu laatste hand aan in een klein werkgroepje. Zodra we de schoolorganisatie voor het volgend schooljaar gereed hebben, leggen we het geheel eerst voor aan de medezeggenschapsraad. De personeelsgeleding heeft instemmingsrecht en de oudergeleding adviesrecht. We gaan hier heel zorgvuldig mee om en zullen u informeren zodra alle afgesproken stappen zijn genomen.
We begrijpen dat deze informatie op een laat moment bij u terecht komt, maar we willen het maximale aantal groepen en de juiste bemensing realiseren. Dit in het belang van het onderwijs op de school.

Ik wens u namens het team een hele fijne Pinksteren toe.
 
Jan Migchelbrink

Interim directeur