emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Uw mening telt!

vrijdag 21 december 2018
door Cees Snitjer
Als school stellen we uw mening zeer op prijs. We willen op alle vlakken de goede dingen doen en daarbij waarderen we uw positief kritische mening. Cees Snitjer (directeur) en Hans Westerhof (coördinator) hebben voortaan elke woensdagochtend van 8.30 - 9.15 een vast inloopspreekuur mocht u wat willen bespreken, vragen hebben of suggesties willen doen. Overigens kunt u op een ander tijdstip ook altijd een afspraak maken!
Daarnaast willen we in de loop van januari een 'ouderklankbordgroep' oprichten. Met deze groep willen we op regelmatige basis zaken bespreken waar we zelf vragen over hebben en daar willen we graag uw mening over horen. Uiteraard kunnen de leden van de klankbordgroep ook eigen onderwerpen inbrengen. We komen hier in januari op terug.
Verder willen we eind januari / begin februari een tussentijdse evaluatie van onze nieuwe schooltijden afnemen onder ouders, kinderen en leerkrachten. Deze evaluatie was eigenlijk gepland eind van dit schooljaar. De laatste tijd horen we echter enkele kritische geluiden, wij denken daarom dat het goed is om niet te lang te wachten met een evaluatie. Vanuit de evaluatie kunnen we mogelijk een aantal knelpunten verbeteren.