emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Tussenevaluatie middagopvang

maandag 3 december 2018
door Cees Snitjer
Zoals u weet, werken we sinds het begin van dit schooljaar met andere schooltijden. Tussen de middag (12.00-13.00 uur) maken we gebruik van de inzet van een aantal pedagogisch medewerkers van SKID. Zij houden dan toezicht op de groepen kinderen gedurende die periode.
Het is van belang om deze nieuwe situatie regelmatig te evalueren met alle betrokken ‘partijen’. Afgelopen week heeft er daarom een overleg plaatsgevonden tussen medewerkers van SKID (in hun rol als pedagogisch medewerkers tijdens de middagpauzes) en onze school.

We zijn blij om te mogen constateren dat de samenwerking met de daarbij horende afspraken goed verloopt. Door een goede planning van de pauzetijden kan SKID voldoende medewerkers inzetten om het een en ander goed te begeleiden. Ondanks dat hebben we toch enkele verbeterpunten doorgevoerd. Hieronder volgt een korte opsomming:
- vanaf deze week dragen de medewerkers een oranje hesje om daarmee hun zichtbaarheid voor de kinderen te vergroten.
- de pedagogisch medewerkers voeren een actieve vorm van toezicht uit om de kinderen te stimuleren om met elkaar te spelen.
- bij eventuele kleine ‘opstootjes’ begeleiden de medewerkers de kinderen actief met als doelstelling om hen te ondersteunen bij het zelf leren oplossen van de situatie. Waar nodig vindt een overdracht plaats tussen de begeleider en de leerkracht.
- om ervoor te zorgen dat alles goed blijft verlopen, zorgen de leerkrachten en de kinderen er samen voor dat ze op het juiste tijdstip naar buiten of naar binnen gaan. Daarmee voorkomen we ‘drukte’ bij de deuren en in de gangen.

Door samen te werken en regelmatig met elkaar te overleggen, zorgen we ervoor dat de kinderen een fijne pauzetijd hebben.