emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

vorige pagina | volgende pagina

Ziekte en afwezigheid Cees Snitjer

vrijdag 12 juli 2019

Zoals u weet is onze directeur Cees Snitjer al enige tijd afwezig i.v.m. ziekte. Normaal gesproken zou hij na de zomervakantie langzamerhand re-integreren en zijn werkzaamheden weer oppakken. Op eigen verzoek en in samenspraak met Stichting Baasis is besloten de re-integratie elders in de organisatie te laten plaatsvinden. Daarnaast heeft Cees besloten in het voorjaar van 2020 met keuzepensioen te gaan. Voorgaande betekent dat hij niet terug zal keren op Obs Schuilingsoord.
We willen Cees bedanken voor de periode dat hij zich heeft ingezet voor onze school.

Na de zomervakantie zullen we een start maken met de werving en selectie van een nieuwe directeur. We hebben inmiddels een draaiboek gemaakt en de profielschets zal direct na de vakantie worden gemaakt. Het schoolteam, de medezeggenschapsraad en het schoolbestuur worden hierbij nauw betrokken.

 
De taken van Cees zijn in de afgelopen periode overgenomen door interim-directeur Jan Migchelbrink. Ook na de zomervakantie tot uiterlijk januari 2020 zal Jan werkzaam zijn op onze school. Jan zal drie dagen per week aanwezig zijn en samen met Harma Wolters en Hans Westerhof het managementteam van de school vormen.

Bijna zomervakantie

vrijdag 12 juli 2019

Als u deze nieuwsbrief leest is de zomervakantie echt in zicht. Nog een week naar school en dan maar liefst zes weken vrij. De groepsverdeling is “rond” en bekend gemaakt aan ieder. Het was een hele puzzel en we hebben als team en medezeggenschapsraad een zeer zorgvuldige procedure doorlopen. Door de inzet van de zogenaamde werkdrukmiddelen konden we 10 groepen maken, in plaats van 9.
Twee collega’s gaan nu met pensioen. Dat waren beiden overigens al langer van plan. Het betekent wel dat alle andere collega’s kunnen blijven, ondanks een lichte daling van het leerlingaantal. We nemen als team in de komende week op informele wijze afscheid van juf Klazien en juf Margriet.
 
Voor wat betreft de invulling van de gymlessen kunnen we u meedelen dat Mathijs Höster deze het komende schooljaar zal verzorgen voor de groepen 3 t/m 8. We nemen dus afscheid van Harry de Vries, die jarenlang de gymlessen voor onze kinderen verzorgde. Komend schooljaar blijft Harry wel de gymlessen van de Zuid-Wester en de Schuthoek verzorgen, naast zijn baan als buurtsportcoach.
We willen hem heel erg bedanken voor de sportieve jaren en wensen hem veel succes met zijn nieuwe werkzaamheden!
 
Ouders vroegen nogal eens naar de terugkomst van de directeur van de school, Cees Snitjer. Hierna leest u het antwoord op die vraag. Cees heeft, in goed overleg, een besluit genomen ten aanzien van zijn positie en toekomst.
 
Namens alle medewerkers wens ik u een hele fijne zomervakantie toe,
 
Jan Migchelbrink
Interim directeur

Holland!

donderdag 11 juli 2019
Afgelopen vrijdag hebben we met z’n allen genoten van het gezellige pleinfeest. De kinderen konden kiezen uit veel verschillende activiteiten. Het spijkerslaan was lekker stoer, de kippen werden goed gevangen en de grote sjoelstenen gleden mooi over de baan. De kinderen genoten van de hoge glijbaan en de oudere kinderen bleven goed zitten op de rodeovoetbal! Veel mensen gingen graag op de foto met een Hollandse achtergrond en werd er flink gewerkt aan Hollandse tegeltjes en leuke bloempotten. De meiden van de schmink hadden het lekker druk en toverden een lach tevoorschijn bij ieder kind.  Wat een sterke kinderen zitten er op obs Schuilingsoord, sommigen hingen wel meer dan 30 tellen aan een spijkerbroek!
De uitslag:
nr. 1: Bayan Al Kusa: 1 minuut en 16 seconden
nr. 2: Sander Piek: 1 minuut en 13 seconden
nr. 3: Feline Bos en Kiki Trommel: 1 minuut
Gefeliciteerd allemaal!

Groep 7 had het enveloppenspel, dit viel ook erg in de smaak, het geld gaat naar gezelschapsspelen voor in de klassen. Er was wel 208 euro opgehaald!

Iedereen zag er prachtig uit, er liepen leuke kaasmeisjes rond en het plein kleurde rood, wit, blauw en oranje. Iedereen smulde van de fruitsalade en de poffertjes gingen er ook goed in. De draaiorgels zorgden voor een sfeervol geheel. We willen iedereen hartelijk bedanken die heeft meegeholpen om het feest succesvol te laten verlopen.
 
Vriendelijke groet,
 
Oudervereniging

Juf Linda is getrouwd!

vrijdag 5 juli 2019
21 juni hadden we een speciale gelegenheid op OBS Schuilingsoord. Juf Linda van groep 5/6 ging trouwen. De gehele school stond deze ochtend in het teken van de bruiloft. Groep 5/6 stond ze buiten op te wachten met de bogen en de andere kinderen waren 'verstopt' in het speellokaal. Dat was een verrassing! De hele school heeft een lied voor ze gezongen en daarna ging het bruidspaar het vieren met de kinderen van groep 5/6. Ze hebben getoost en een gebakje gegeten met het bruidspaar. Wij van OBS Schuilingsoord wensen het bruidspaar veel geluk en liefde toe!

Overzicht schoolvakanties en margedagen 2019-2020

vrijdag 5 juli 2019
Jaarlijks brengen we een informatieboekje uit met daarin algemene informatie voor ouders. Deze zal in het begin van het nieuwe schooljaar op de website van de school geplaatst worden. In deze laatste nieuwsbrief willen we u alvast op de hoogte brengen van de schoolvakanties en de margedagen.
Hieronder het overzicht:
 
1e reguliere schooldag: maandag 26 augustus 2019
Zuidlaardermarkt, margedag: dinsdag 15 oktober 2019
Margedag, teamscholing: woensdag 16 oktober 2019
Herfstvakantie: maandag 21 oktober - vrijdag 25 oktober 2019
Kerstvakantie: maandag 23 december - vrijdag 03 januari 2020
Margedag: vrijdag 14 februari 2020
Voorjaarsvakantie: maandag 17 februari - vrijdag 21 februari 2020
Margedag, studiedag stichting Baasis: woensdag 11 maart 2020
Goede Vrijdag en 2e Paasdag: vrijdag 10 april - maandag 13 april 2020
Meivakantie: maandag 27 april – vrijdag 8 mei 2020
Hemelvaart (weekend): donderdag 21 mei - vrijdag 22 mei 2020
2e Pinksterdag: maandag 1 juni 2020
Zomervakantie: maandag 6 juli - vrijdag 14 augustus 2020
 
vorige pagina | volgende pagina