emailadres wachtwoord

Nieuwsoverzicht

vorige pagina | volgende pagina

Uitslag Kangoeroewedstrijd

donderdag 13 juni 2019
Op donderdag 21 maart heeft onze school weer meegedaan aan de jaarlijkse Kangoeroewedstrijd, dit is een rekenwedstrijd. Hieraan hebben dit jaar 116.500 kinderen in Nederland deelgenomen, waaronder 44 kinderen van onze school. De uitslag liet even op zich wachten, maar het is inmiddels bekend. De winnaars zijn:
Groep 3: Anne-Fleur
Groep 4: Sacha
Groep 5/6: Wes
Groep 7/8: Laurent

De schoolwinnaar is Wes, hij had de hoogste score van allemaal! Alle deelnemers hebben een Mirror-cube en een Kangoeroespecial gekregen. De winnaars hebben nog extra prijzen ontvangen.
 
 

Vanuit de directie

zondag 9 juni 2019

Beste ouders/verzorgers,
 
In de vorige nieuwsbrief hebt u een bijdrage kunnen lezen van de voorzitter van onze medezeggenschapsraad. In de medezeggenschapsraad hebben we afgesproken om enkele relevante zaken met elkaar goed te bespreken en samen vast te stellen. Daarna kan er dan naar alle ouders informatie verstrekt worden.

Ouders vragen ons regelmatig hoe ver we zijn met de groepssamenstelling en groepsbezetting voor het volgende schooljaar. Hiervoor is intern nogal wat overleg noodzakelijk geweest en daarnaast overleg en afstemming met het schoolbestuur. Er is een daling van het aantal kinderen geweest. Dat betekent dat ook de personeelsformatie een herberekening vereist. Overleg met het schoolbestuur is noodzakelijk, omdat we toch het maximale aantal groepen (inclusief de Plusklas) willen formeren.
Als team zijn we er nu bijna uit. De bemensing (leerkrachten) vraagt nogal wat reken- en puzzelwerk. Daar leggen we de nu laatste hand aan in een klein werkgroepje. Zodra we de schoolorganisatie voor het volgend schooljaar gereed hebben, leggen we het geheel eerst voor aan de medezeggenschapsraad. De personeelsgeleding heeft instemmingsrecht en de oudergeleding adviesrecht. We gaan hier heel zorgvuldig mee om en zullen u informeren zodra alle afgesproken stappen zijn genomen.
We begrijpen dat deze informatie op een laat moment bij u terecht komt, maar we willen het maximale aantal groepen en de juiste bemensing realiseren. Dit in het belang van het onderwijs op de school.

Ik wens u namens het team een hele fijne Pinksteren toe.
 
Jan Migchelbrink

Interim directeur

Schoolfotograaf

zaterdag 8 juni 2019
 
Op dinsdag 11 juni en woensdag 12 juni komt de schoolfotograaf. U ontvangt een paar weken na het fotograferen een persoonlijk wachtwoord met code waarmee u via internet de schoolfoto's van uw kind kunt bestellen.
 
Bewaart u deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van te maken, zodat de inlogcode en wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt is geraakt.
 
De leerlingen mogen dit jaar zelf kiezen met welk attribuut ze op de foto gaan.
De keuze bestaat uit een bal, een skateboard of een bloem.
 
We maken per leerling 2-3 foto’s.
Uiteraard zal 1 van de foto’s ook een portretuitsnede betreffen zonder attribuut. Verder worden er twee vlotte foto’s gemaakt met attribuut.
 
Op de foto ziet u de achtergrond van dit jaar.
 

Opknappen plein

vrijdag 7 juni 2019
Voordat het zover is en we allemaal van de zomervakantie gaan genieten hebben we nog een ‘opknappen schoolplein’ actie gepland staan.
 
Wanneer: zaterdag 15 juni a.s.
Tijdstip: vanaf 09:30 uur
 
Hiervoor hebben we nog hulp nodig van ouders. Het is niet erg als je niet de hele ochtend kunt helpen. Ook een uurtje hulp is welkom!
Wil je een bijdrage leveren aan een opgeknapt plein?
Stuur dan een bericht naar ov.schuilingsoord@stichtingbaasis.nl 

Groep 4B op bezoek bij molen de Wachter

donderdag 6 juni 2019
Afgelopen woensdag is groep 4b naar molen de Wachter geweest. Hier hebben wij een rondleiding gekregen door de molen. De kinderen hebben kennis gemaakt met stoommachines, met een specerijenmalerij en een klompenmakerij. Hierbij hebben de kinderen gezien hoe je olie maakt, hoe de molen graan maalt en hoe je klompen maakt. Ook mochten we een kijkje nemen in een klein winkeltje zoals ze die vroeger hadden, met allemaal spullen van vroeger. We mochten ook rondlopen in een grote ruimte met allemaal spullen van vroeger. Denk aan een oud orgel, een bedstee, oude klokken en nog veel meer. In de pauze genoten de kinderen van een soort broodje met boter en suiker wat ze vroeger scheepsbeschuit noemden. Kortom: we hebben veel gezien, veel geleerd maar vooral ook veel plezier gehad met zijn allen!
vorige pagina | volgende pagina