emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

MR verkiezingen

maandag 3 december 2018
door Cees Snitjer
Vorige week was de sluitingsdatum voor de verkiezingen van de vacante plek in de oudergeleding van de MR. Na telling bleken de meeste stemmen 77% te zijn uitgebracht op uitgebracht op Arjen Jongstra. Conform het reglement betekent dit dat Arjen in aanmerking komt voor deelname in de oudergeleding van de MR. Tijdens de zakelijke ouderavond is Arjen voorgedragen en geïntroduceerd bij de aanwezige ouders. De MR bestaat vanaf nu uit de volgende personen:
Naam
Functie
Peter Scholtens
Voorzitter
Oudergeleding
Melissande Pinzon
Secretaris
Oudergeleding
Arjen JongstraOudergeleding
Marja Kolen
Lid
Personeelsgeleding
Agnes Naber
Lid
Personeelsgeleding
Esther Janssen
Lid
Personeelsgeleding