emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Jan Migchelbrink

zaterdag 6 april 2019
door Linda Mulder

Beste ouders,

Ik ben inmiddels ruim een maand aan het werk in Zuidlaren. Het schoolbestuur heeft mij gevraagd de directietaken waar te nemen tot aan de zomervakantie. Ik ben drie dagen per week beschikbaar. De samenwerking met de collega’s binnen de school verloopt erg plezierig. Ieder werkt hard in het belang van de eigen groep en de totale school.

Het project “De gezonde school” loopt op zijn einde, maandag is de afsluiting. Het project heeft drie weken geduurd en was boeiend en leerzaam. De gymnastiekleerkrachten en enkele groepsleerkrachten speelden een belangrijke rol bij de organisatie en uitvoering. Dank daarvoor. We kijken terug op een zeer geslaagde periode van drie weken.

We zijn, samen met het schoolbestuur, uiteraard al aan het kijken naar het volgende schooljaar. De berekeningen van de formatie (het personeel) worden binnenkort gemaakt. Daarna zullen we intern kijken naar mogelijke groepsverdelingen en bezetting daarvan door de leerkrachten. Geen eenvoudige klus, zeker omdat er door omstandigheden leerlingen vertrokken zijn. We  doen ons best, maar willen het wel zorgvuldig doen.
Ook gaan we binnenkort aan het werk met de jaarplanning voor 2019-2020. Niet alleen de organisatorische zaken, maar ook de inhoudelijke, moeten een goede plek krijgen.

Voor de ouders van de leerlingen van groep 6 hebben we dinsdagavond een ouderavond gehouden. Dit was een vervolg op een eerdere ouderavond in februari. Toen was afgesproken de ouderavond te herhalen.
Ik wens u allemaal een heel fijn weekend.
 
Jan Migchelbrink
Interim directeur