We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Jaarverslag Oudervereniging

woensdag 24 november 2021
door Robert Emmelkamp
In de bijlage treft u het “blauwe boekje” met daarin het jaarverslag van de Oudervereniging (OV) van o.b.s. Schuilingsoord.
In verband met de overheidsmaatregelen voor preventie van de coronapandemie zal dit jaar opnieuw geen traditionele jaarvergadering worden gehouden.
Wij zullen daarom een schriftelijke ‘vergadering’ laten plaatsvinden. Hiertoe zullen de onderstaande stukken aan de ouders in digitale vorm ter beschikking worden gesteld.
  1. Notulen van de zakelijke ouderavond van november 2020
  2. Jaarverslag van de oudervereniging 2020/2021
  3. Verslag van de penningmeester
    1. Resultaat OV 2020/2021; voormalige Stichting Plein; Schoolreisgelden
    2. Balans
    3. Begroting 2021/2022
  4. Verslag van de kascontrole door Lars Roossien en Janine Kuik
Wij verzoeken ouders op- en aanmerkingen op deze stukken te mailen aan ov.schuilingsoord@stichtingbaasis.nl.

Met name indien er bezwaar gemaakt wenst te worden tegen de goedkeuring van de jaarrekening de decharge van het bestuur over de uitvoering en beleid in 2020-2021. Indien er geen zwaarwegende bezwaren worden ingediend zal het jaarverslag begin december 2021 worden goedgekeurd.

Oudervereniging,  o.b.s. Schuilingsoord.