emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Informatieavond 'boeiend onderwijs' geslaagd

donderdag 29 november 2018
door Cees Snitjer
Vanuit de gedachte dat onze school een lerende organisatie is die zich blijvend wil doorontwikkelen, zijn we een samenwerking aangegaan met stichting ‘Natuurlijk Leren’. Medewerker en specialist Arsene Francot (zie foto) bezoekt onze school dit schooljaar een aantal dagen om scholing te verzorgen en groepsbezoeken (met aanvullende coaching) af te leggen. Daarnaast is Arsene ook bereid om  ouderinformatieavonden te begeleiden. 
Afgelopen dinsdag 27 november jl. was er voor de ouders en leerkrachten van onze school zo’n informatieavond georganiseerd. Een 70-tal personen heeft gebruik gemaakt van de uitnodiging.
Arsene verzorgde een inleiding over de uitgangspunten van ‘boeiend onderwijs’. Belangrijke thema’s daarbij zijn: breinkennis, samenhang, denkgewoonten, samenwerken, meervoudige intelligentie, five minds, betekenisvol en veilige omgeving. 
Nadat de aanwezigen zelf konden aangeven wat ze belangrijke taken vinden voor een school (zie afbeelding hieronder), nam Arsene ons mee in enkele van de hierboven genoemde thema’s.
Breinkennis: uit recent onderzoek blijkt dat ons brein werkt in spinnenwebben en woordvelden in plaats van waslijstjes. Onze hersenen worden gestimuleerd door uitdaging en betekenisvolle situaties. Diezelfde hersenen ontwikkelen zich het beste in samenspel met andere hersenen (samenwerking met anderen). Hersenen werken eigenlijk net als spieren: “Use it or lose it….”.Daarnaast wordt het ook steeds duidelijker dat stress en onveiligheid belemmerend werken voor de ontwikkeling van onze hersenen. 
De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Arsene: “Hoe kunnen wij als schoolorganisaties kinderen die zijn geboren in 2008, worden opgeleid in 2018 en wellicht gaan werken in 2028 in een beroep dat we nog niet eens kennen, ondersteunen en begeleiden?" Het antwoord daarop is niet eenvoudig, maar de uitgangspunten en basiselementen vanuit het gedachtegoed van het concept 'boeiend onderwijs’ bieden ons zeer bruikbare tools om daar samen een antwoord op te geven. 
We kijken terug op een zeer inspirerende avond die menigeen aan te denken heeft gezet…..
We bedanken Arsene voor zijn zeer aanstekelijke en motiverende presentatie.
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten, bezoek dan eens de website: www.natuurlijkleren.org.