We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Gezocht: MR lid!

vrijdag 26 juni 2020
door Linda Mulder
Sinds 2013 heeft Peter Scholtens als deel van oudergeleding in de MR gezeten en daarbij ook de voorzittersfunctie vervuld. Zijn jongste telg gaat naar groep 8 en heeft Peter besloten dat het tijd is om de MR te verlaten. Dit betekent dat de MR graag een nieuw ouder verwelkomt.
In de MR spreek je mee over allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Via de MR heb je invloed op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. De MR kan de directie van de school gevraagd en ongevraagd advies geven over alles wat met de school te maken heeft en ook voorstellen doen.
De directie van de school heeft bij beslissingen en veranderingen vaak het advies en soms ook de instemming van de MR nodig.
Wil je je inzetten voor de medezeggenschap voor de ouders van onze school dan kun je je aanmelden via mr.schuilingsoord@stichtingbaasis.nl
N.B.: Bij meer dan 2 kandidaten zal er een verkiezing worden gehouden.