emailadres wachtwoord

Nieuwsbericht

Denkgewoonte 4: 'Ik bekijk het anders'

vrijdag 1 februari 2019
door Cees Snitjer
De komende maand staat denkgewoonte 4, 'ik bekijk het anders' centraal. Het zal o.a. gaan over flexibel denken en het zoeken naar verbanden door in - en uitzoomen. Soms kan afstand nemen en 'er even boven gaan hangen' heel goed zijn.
Evenals de vorige keren kunnen ouders ook een bijdragen leveren. Hieronder de tips die ook op de website van www.denkgewoonten.nl te vinden zijn.
 
Tips
  1. Bespreek met elkaar dat je iets vanuit verschillende perspectieven kunt bekijken.
  2. Denk hardop over hoe het is om je te verplaatsen in iemand anders. Bijvoorbeeld: “Als ik dit bekijk vanuit het standpunt van de juf, dan denk ik … of: Als ik de juf was, dan zou ik …”
  3. Stimuleer je kind om nieuwe dingen te doen. Nieuwe dingen proberen stimuleert het flexibel denken.
  4. Als ouder heb je een voorbeeldrol. Doe daarom zelf ook nieuwe dingen en praat hierover.
  5. Bedenk alternatieven en bekijk meerdere opties.
  6. Doe (samen) iets wat je kind nog nooit heeft gedaan.